Preskoči na vsebino
Domov Išči po strani
Uprava RS za zaščito in reševanje Dostopnost Navigacija

Strokovni izpit iz varstva pred požarom


Pogoji za prijavo na izpit

Zahtevani pogoji za opravljanje izpita:

  • za splošni del najmanj srednja strokovna ali splošna izobrazba,
  • za posebni del najmanj višješolska ali višja strokovna izobrazba (stopnja VI/1.) ali 1. bolonjska stopnja in že opravljen splošni del izpita,
  • za splošni in posebni del najmanj višješolska ali višja strokovna izobrazba (stopnja VI/1.) ali 1. bolonjska stopnja.

K izpitu se prijavite s predpisano prijavnico in zahtevanimi dokazili, ki jih pošljete na izpit.vpp@urszr.si.


Izpitni roki v letu 2023

zpitni roki so razpisani v spomladanskem in jesenskem obdobju:

2023

  • spomladanski: 15. marec, 24. marec in 11. april;
  • jesenski: izpitni roki bodo objavljeni naknadno.

V primeru večjega števila prijav bomo razpisali dodatni izpitni rok, največ enega v vsakem izpitnem obdobju. Izpit je v Izobraževalnem centru Republike Slovenije za zaščito in reševanje na Igu, Zabrv 12, Ig.

Več informacij na elektronskem naslovu izpit.vpp@urszr.si ali telefonski številki 01 471 33 22.

Varstvo pred požarom. Simbolna slika.

Priprava na izpit

Pripravljate se lahko samostojno, s pomočjo objavljenih vprašanj za posamezni vsebinski sklop, ali se udeležite pripravljalnega seminarja, ki ga organizirajo nekatera podjetja, pooblaščena za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

Normativna ureditev varstva pred požarom


Stroški izpita

Vrsta izpitaCena v evrih z DDV
Splošni del strokovnega izpita125,00

Splošni in posebni del strokovnega izpita

155,00
Posebni del strokovnega izpita ali ponavljanje posebnega dela izpita50,00
Ponavljanje enega predmeta splošnega dela strokovnega izpita50,00

Stroške izpita poravnate po prejetem računu, ki ga po datumu izpita pošljemo plačniku, kot ste označili na prijavnici. Plačnik je lahko fizična oseba ali organizacija, ki vas prijavi k izpitu.

Prejemnik: Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
IBAN: SI 56 01100 6370191114
Sklic: 00 19127 7130066
BIC banke prejemnika: BSLJSI2X
Koda namena: GOVT


Zakonodaja

© 2022 Uprava RS za zaščito in reševanje. Vse pravice pridržane!
 | Izjava o dostopnosti