Preskoči na vsebino
Domov Išči po strani
Uprava RS za zaščito in reševanje Dostopnost Navigacija

Preizkus usposobljenosti za reševalce iz vode

V sezoni 2022/2023 Uprava za zaščito in reševanje (v nadaljevanju URSZR) na podlagi Pravilnika o reševalcih iz vode razpisuje preizkuse usposobljenosti za reševalce iz vode in osebe, usposobljene za reševanje iz vode.


Pogoji za prijavo

Za reševalca iz vode po programu A, B in C se lahko usposobite, če:

 • ste polnoletni,
 • imate najmanj srednjo poklicno izobrazbo,
 • opravite predpisan zdravniški pregled pri specialistu medicine dela, prometa in športa,
 • ste pred začetkom usposabljanja opravili preizkus iz znanja plavanja in plavalnih sposobnosti,
 • ste opravili preizkus usposobljenosti za dajanje prve pomoči pri Rdečem križu Slovenije.

Preizkus iz znanja plavanja in plavalnih sposobnosti izvedejo pooblaščeni izvajalci pred začetkom usposabljanja, ki je obvezno. Preizkus usposobljenosti za dajanje prve pomoči po predpisanem programu izvaja Rdeči križ Slovenije.


Prijava k preizkusu usposobljenosti (izpit in licenca)

Za opravljanje preizkusa usposobljenosti na URSZR, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov Izpit.resevalec@urszr.si pošljite:

 • prijavnico,
 • fotografijo za izdelavo izkaznice, velikosti 35 mm x 45 mm (če je še nimate ali želite novo),
 • potrdilo o zdravniškem pregledu,
 • dokazilo o izobrazbi (samo v primeru, če se prijavljate k izpitu),*
 • potrdilo o preizkusu usposobljenosti za dajanje prve pomoči,*
 • privolitev za uporabo osebnih podatkov, za katere dovoljenje za zbiranje ni določeno v področnem zakonu (telefonska številka in elektronski naslov).

* Prilogi pod številko 4 in 5 lahko predložite sami ali ju pridobi upravni organ iz uradnih evidenc.

Prijaviti se je treba najmanj sedem dni pred izbranim terminom, če kandidat prijavi predloži vsa potrebna dokazila. Če dokazila pridobi URZSR iz uradnih evidenc, se je treba prijaviti najmanj 40 dni pred izbranim terminom.

Kandidat bo lahko na izbranem izpitnem roku opravljal le tisti program usposabljanja, na katerega je prijavljen pravočasno in z vsemi potrebnimi dokazili.


Obnavljanje preizkusa usposobljenosti (licenca)

Reševalec iz vode mora usposobljenost po programih A, B in C potrditi vsako tretje leto, osebe, ki so usposobljene za reševanje iz vode po programu D, pa vsako peto leto. Preizkus usposobljenosti obsega samo praktični del (glej potek preizkusa usposobljenosti). Za prijavo k obnavljanju preizkusa usposobljenosti je treba izpolnjevati vse pogoje (glej prijava k preizkusu usposobljenosti).


Programi usposabljanja


Potek preizkusa usposobljenosti (izpit)

Preizkus usposobljenosti obsega teoretični in praktični del. Kandidat ga opravi, če je uspešen pri obeh delih preverjanja. Pri teoretičnem delu izpita mora doseči 70-odstotno uspešnost, pri praktičnem delu pa je treba pravilno opraviti vse predpisane vaje. Kandidat, ki je neuspešen pri preverjanju znanja plavanja in plavalnih sposobnosti, ne more nadaljevati praktičnega preverjanja reševanja iz vode. Pri praktičnem delu lahko takoj po končanem preverjanju ponavlja največ dve predpisani vaji. Če je pri ponavljanju neuspešen, znova opravlja praktični del v celoti, praviloma po preteku treh mesecev. Če je tudi drugič neuspešen, se lahko k preizkusu usposobljenosti znova prijavi po enem letu, prej pa mora še enkrat opraviti usposabljanje.

Kandidat, ki se ne strinja z oceno komisije, lahko takoj po razglasitvi ocene vloži ugovor, ki se zapiše v zapisnik. O njegovi utemeljenosti odloča generalni direktor URSZR po posvetovanju s komisijo. Če je ugovor utemeljen, kandidat znova opravlja preizkus usposobljenosti v naslednjem razpisanem terminu. Na odločitev komisije, sprejeto po ponovnem preverjanju, je mogoča pritožba.

Če se kandidat ne udeleži preizkusa usposobljenosti, na katerega se je prijavil, in predhodno ne sporoči odsotnosti (najmanj sedem dni pred izbranim terminom ali kasneje z utemeljenim razlogom) ali če med preizkusom odstopi, se šteje, da preizkusa ni opravil. V tem primeru se preizkus usposobljenosti plača v celoti.

Kandidatu, ki ob predhodnem izpolnjevanju vseh pogojev uspešno opravi preizkus usposobljenosti po izbranem programu, URSZR izda izkaznico reševalca iz vode oziroma potrdilo o usposobljenosti.

Tretjim osebam ni dovoljen dostop na območje, na katerem poteka preizkus usposobljenosti reševalcev iz vode in oseb, usposobljenih za reševanje iz vode. Dostop je dovoljen samo kandidatom, izpitni komisiji in predstavnikom URSZR.


Stroški preizkusa usposobljenosti po programih A, B in C

Obseg opravljanja preizkuša usposobljenosti A1 in A2 B C razlika B-A*
Teoretični in praktični del 90 evrov 110 evrov 80 evrov 80 evrov
Samo teoretični del 20 evrov 20 evrov 15 evrov 10 evrov
Samo praktični del (obnova licence) 80 evrov 100 evrov 70 evrov 70 evrov

Opomba: *Če je kandidat že opravil preizkus usposobljenosti po programu A in se želi usposobiti tudi po programu B, mora razliko med programoma opraviti v isti sezoni.

Vsi zneski vključujejo 22 % davek na dodano vrednost.


Način plačila

Stroške izpita poravnate po prejetem računu, ki ga po datumu izpita pošljemo plačniku, kot ste označili na prijavnici. Plačnik je lahko fizična oseba ali organizacija, ki vas prijavi k izpitu.

Prejemnik: Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
IBAN: SI 56 01100 6370191114
Sklic: 00 19127 7130066
BIC banke prejemnika: BSLJSI2X
Koda namena: GOVT


Zakonodaja

© 2022 Uprava RS za zaščito in reševanje. Vse pravice pridržane!
 | Izjava o dostopnosti