Preskoči na vsebino
Domov Išči po strani
Uprava RS za zaščito in reševanje Dostopnost Navigacija

Pooblastilo za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov


Pogoji za pridobitev pooblastila

Gasilnike lahko vzdržuje pravna ali fizična oseba, ki ima pooblastilo za vzdrževanje gasilnikov (v nadaljevanju vzdrževalec). Pooblastilo izda Uprava za zaščito in reševanje.

Vzdrževanje gasilnikov obsega:

 • pregled brezhibnosti delovanja gasilnika po navodilih proizvajalca,
 • servisno vzdrževanje po navodilih proizvajalca.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vzdrževalec, za pridobitev pooblastila so, da mora:

 • biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki obsega vzdrževanje gasilnikov (po SKD 33.00),
 • imeti sklenjeno pogodbo ali drugo obliko dogovora o vzdrževanju gasilnikov s proizvajalcem, pooblaščenim zastopnikom, uvoznikom ali distributerjem,
 • imeti opremo za vzdrževanje, ki je skladna z zahtevami proizvajalca posamezne znamke gasilnikov,
 • imeti vsaj enega serviserja, ki izpolnjuje predpisane pogoje.

Pooblastilo se izda za nedoločen čas in velja do preklica. O vsaki spremembi je treba obvestiti izdajatelja pooblastila najkasneje v 30 dneh.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati serviser so, da mora imeti:

 • najmanj srednjo poklicno izobrazbo,
 • uspešno opravljen preizkus znanja pri proizvajalcu, pooblaščenem zastopniku, uvozniku ali distributerju, in sicer za tiste znamke gasilnikov, ki jih vzdržuje.

Vloga za pridobitev pooblastila za vzdrževanje gasilnikov

Vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na enega izmed spodnjih načinov:

 1. pošta na naslov: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.
 2. faks: 01 431 81 17.
 3. E-pošta:gp.dgzr@urszr.si.

Pooblaščeni izvajalci za vzdrževanje gasilnih aparatov


Plačilo upravne takse

Za vsako vlogo in izdano odločbo se skladno z Zakonom o upravnih taksah plača upravna taksa v skupni vrednosti 22,60 evra.

Upravna taksa se plača s plačilnim nalogom, na katerem se navede:

TRR: 01100-1000315637
Sklic: 11 19127-7111002-00002023
Prejemnik: MINISTRSTVO ZA FINANCE, ŽUPANČIČEVA 3, LJUBLJANA
Koda namena: GOVT
BIC banke: BSLJSI2X


Zakonodaja

© 2022 Uprava RS za zaščito in reševanje. Vse pravice pridržane!
 | Izjava o dostopnosti