Preskoči na vsebino
Domov Išči po strani
Uprava RS za zaščito in reševanje Dostopnost Navigacija

Pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja


Pogoji za pridobitev pooblastila

Požarno varovanje je varovanje premoženja (varovanega objekta) pred požarom. Vključuje tehnično in fizično požarno varovanje.

Tehnično požarno varovanje obsega nadzor prenosa signalov od vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite v varovanem objektu do varnostno nadzornega centra (VNC), prenos povezav VNC za varnostniki ter obveščanje in ukrepanje ob požaru. Fizično požarno varovanje obsega preventivni pregled varovanega objekta med obhodom, preverjanje stanja varovanega objekta po prejetem signalu, obveščanje pristojne gasilske enote in gašenje začetnega požara.

Požarno varovanje lahko izvajajo pravne ali fizične osebe, ki imajo pooblastilo Uprave za zaščito in reševanje za izvajanje požarnega varovanja (v nadaljevanju izvajalci) in poklicne ali prostovoljne gasilske enote, ki lahko pridejo na območje požarno varovanega objekta najkasneje v desetih minutah in od varovanega objekta niso oddaljene več kot pet kilometrov.

Za pridobitev pooblastila za izvajanje požarnega varovanja mora izvajalec:

  • imeti licenco za varovanje premoženja,
  • imeti zaposlenih najmanj pet varnostnikov za izvajanje fizičnega požarnega varovanja, zagotavljati opremo, predpisano s pravilnikom,
  • zagotavljati neposredno in stalno komunikacijo med VNC in varnostniki,
  • imeti pogodbo o zagotavljanju tehničnega požarnega varovanja, če nima lastnega VNC.

Pooblastilo se izda za nedoločen čas in velja do preklica. O vsaki spremembi je treba obvestiti izdajatelja pooblastila najkasneje v 30 dneh.

Varnostnik in operater VNC morata izpolnjevati pogoje:

  • usposobljenost za varnostnika skladno z zahtevami Zakona o zasebnem varovanju,
  • opravljen preizkus znanja oziroma usposobljenosti iz varstva pred požarom po programu, ki predpiše minister za obrambo.

Vloga za pridobitev pooblastila za izvajanje požarnega varovanja

Vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na enega izmed spodnjih načinov:

  1. pošta na naslov: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.
  2. faks: 01 431 81 17.
  3. E-pošta:gp.dgzr@urszr.si.

Pooblaščeni izvajalci za izvajanje požarnega varovanja


Plačilo upravne takse

Za vsako vlogo in izdano odločbo se skladno z Zakonom o upravnih taksah plača upravna taksa v skupni vrednosti 22,60 evra.

Upravna taksa se plača s plačilnim nalogom, na katerem se navede:

TRR: 01100-1000315637
Sklic: 11 19127-7111002-00002023
Prejemnik: MINISTRSTVO ZA FINANCE, ŽUPANČIČEVA 3, LJUBLJANA
Koda namena: GOVT
BIC banke: BSLJSI2X


Zakonodaja

© 2022 Uprava RS za zaščito in reševanje. Vse pravice pridržane!
 | Izjava o dostopnosti