Preskoči na vsebino
Domov Išči po strani
Uprava RS za zaščito in reševanje Dostopnost Navigacija

Urad za preventivo, usposabljanje in mednarodno sodelovanje


V Uradu za preventivo, usposabljanje in mednarodno sodelovanje sodelujejo pri opravljanju strokovnih nalog s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami kot so priprava zakonskih in podzakonskih aktov s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in priprava področnih nacionalnih programov, predpisov in strategij.

Delo je organizirano v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Republike Slovenije, Sektorju za mednarodne in evropske zadeve ter Sektorju za preventivno in načrtovanje.


Izobraževalni center za zaščito in reševanje Republike Slovenije

Izobraževalni center za zaščito in reševanje Republike Slovenije je bil ustanovljen leta 1992 pri Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje za izobraževanje in usposabljanje državljanov na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Center ima sedež na Igu z enotami v Pekrah, Sežani in Logatcu, organizirani pa smo v treh oddelkih: Oddelku za usposabljanje, Gasilski šoli in Oddelku za podporo usposabljanju.


Sektor za evropske in mednarodne zadeve

V Sektorju za evropske in mednarodne zadeve usmerjajo in vodijo mednarodne dejavnosti Uprave na dvostranski ravni, v okviru Evropske unije, Organizacije združenih narodov, Zveze Nato in drugih mednarodnih organizacij ter v regionalnih pobudah. Organizirajo mednarodne dogodke in skrbijo za mednarodna usposabljanja s področja zaščite, reševanja in pomoči. Urejajo področje nudenja in sprejema mednarodne pomoči ob večjih nesrečah.


Sektor za preventivno in načrtovanje

V Sektorju za preventivno in načrtovanje spremljajo stanje varstva pred požarom in varstva pred utopitvami, opravljajo upravne, strokovne in razvojne naloge iz teh področij, pripravljajo podlage za načrtovanje izvajanja zaščitnih ukrepov, dajejo smernice in mnenja k državnim, regionalnim in lokalnim prostorskim aktom. Izvajajo naloge nacionalnega koordinatorja za izdelavo ocen tveganj in ocen zmožnosti za obvladovanje tveganj in izdelujejo državne načrte zaščite in reševanja. Skrbijo za promocijo sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.


© 2022 Uprava RS za zaščito in reševanje. Vse pravice pridržane!
 | Izjava o dostopnosti