Preskoči na vsebino
Domov Išči po strani
Uprava RS za zaščito in reševanje Dostopnost Navigacija

Urad za operativo


V Uradu za operativo opravljajo upravne, strokovne in operativne naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami s poudarkom na operativnih nalogah, ki izhajajo iz nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

  • Martin Smodiš direktor urada po pooblastilu
    T: 01 471 33 22
    E: gp.dgzr@urzsr.si

Delo urada je organizirano v Centru za obveščanje Republike Slovenije, Sektorju za operativo in Izpostavah Uprave za za zaščito in reševanje.


Center za obveščanje Republike Slovenije

Center za obveščanje organizira opazovanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč ter zbira, obdeluje, posreduje in uporablja podatke o nevarnostih naravnih in drugih nesreč ter drugih dogodkov pomembnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Sprejema in posreduje sporočila v zvezi z naravnimi in drugimi nesrečami pristojnim službam in organom na območju države oziroma drugih držav in mednarodnih organizacij v skladu z načrti zaščite in reševanja ter mednarodnimi pogodbami.

Obvešča in aktivira pripadnike reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah, posreduje napotke za prebivalce, vzdržuje pripravljenost za sprejemanje in posredovanje informacij o nastanku nesreče in prošnjah za mednarodno pomoč iz tujine v tujino. Skrbi za razvoj enotne telefonske številke za klic v sili 112.


Sektor za operativo

V Sektorju za operativo skrbijo za usklajen razvoj sil za zaščito, reševanje in pomoč na območju države v skladu z ocena<mi ogroženosti, izdelanimi načrti zaščite in reševanja ter merili za organiziranje, opremljanje in usposabljanje ter kadrovskimi in materialnimi formacijami štabov, enot in služb Civilne zaščite. Urejajo vodenje intervencij velikega obsega ob naravnih in drugih nesrečah ter pripravljajo predlog poravnave intervencijskih stroškov. Izvajajo sofinanciranje dejavnosti nevladnih in drugih organizacij, gospodarskih družb ali drugih organizacij.


Izpostave Uprave za zaščito in reševanje

Uprava za zaščito in reševanje ima po državi trinajst regijskih izpostav z regijskimi centri za obveščanje.

Regijske izpostave z regijskimi centri za obveščanje opravljajo temeljne naloge, kot so: odkrivanje, spremljanje ter preučevanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč, preprečevanje naravnih in drugih nesreč, obveščanje, opozarjanje in alarmiranje o pretečih nevarnostih ter dajanje napotkov za zaščito, reševanje in pomoč, organiziranje Civilne zaščite ter vzpostavitev in vzdrževanje drugih oblik pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč, mobilizacija ter aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč, odrejanje in izvajanje zaščitnih ukrepov, reševanje in pomoč, ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče, itd.


Izpostava Brežice

S svojim delovanjem izpostava obsega območje štirih občin: Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica.


Izpostava Celje

S svojim delovanjem izpostava zajema območje 8 upravnih enot in sicer Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Velenje in Žalec ter 33 občin in sicer Bistrica ob Sotli, Braslovče, MO Celje, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, MO Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče in Žalec.


Izpostava Koper

Izpostava pokriva območje, ki leži v mejah štirih obalnih občin: Mestne občine Koper, občine Izola, občine Piran ter občine Ankaran.


Izpostava Kranj

Izpostava prostorsko pokriva območje Gorenjske regije: 18 občin (Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Mestna občina Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica) in 5 upravnih enot (Kranj, Radovljica, Jesenice, Škofja Loka, Tržič).


Izpostava Ljubljana

Na območju ljubljanske regije je 32 občin (Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Ljubljana, Log Dragomer, Logatec, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika) in 9 upravnih enot (Ljubljana, Kočevje, Ribnica, Litija, Kamnik, Domžale, Logatec, Vrhnika, Grosuplje).


Izpostava Maribor

Izpostava pokriva občine na območju Vzhodno štajerske regije so: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungoto, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Makole, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Poljčane, Pesnica, Rače - Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Starše, Sv. Jurij v Slovenskih goricah, Sv. Trojica v Slovenskih goricah, Sv. Ana, Šentilj ter Mestna občina Maribor in 5 upravnih enot (Maribor, Lenart, Slovenska Bistrica, Ruše in Pesnica).


Izpostava Murska Sobota

S svojim delovanjem izpostava pokriva območje 27 občin in sicer: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Mestna občina Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.


Izpostava Nova Gorica

Področje, ki ga pokrivata izpostava in regijski center za obveščanje, sega na jugu do Krasa, zahodu do meje z Italijo, severu do Trente in vzhodu do Podbrda-Idrije- Godoviča. Občine so: Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči, Brda, MO Nova Gorica, Renče – Vogrsko, Šempeter - Vrtojba, Miren – Kostanjevica, Ajdovščina, Vipava, Idrija in Cerkno. Na območju delujejo štiri Upravne enote: Nova Gorica, Ajdovščina, Idrija in Tolmin.


Izpostava Novo mesto

Izpostava svojim delovanjem pokriva območje 15. občin in sicer: Novo mesto, Črnomelj, Trebnje, Metlika, Šentjernej, Semič, Straža, Žužemberk, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Škocjan, Mokronog-Trebelno, Šmarješke Toplice, Šentrupert in Mirna.


Izpostava Postojna

Izpostava deluje na področju desetih občin. Občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška Dolina, Pivka in Postojna so del Primorsko - notranjske statistične regije. V območju delovanja izpostave pa so tudi občine Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana, ki so del Obalno - kraške statistične regije.


Izpostava Ptuj

Izpostava prostorsko pokriva 19 občin (Cirkulane, Destrink, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Mestna občina PTUJ, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale) in 3 upravni enoti, Ptuj in Ormož.


Izpostava Slovenj Gradec

Izpostava obsega območje dvanajstih občin: Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Ravne na Koroškem, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec in Vuzenica.


Izpostava Trbovlje

S svojim delovanjem izpostava pokriva območje treh občin, in sicer Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi.


© 2022 Uprava RS za zaščito in reševanje. Vse pravice pridržane!
 | Izjava o dostopnosti