Preskoči na vsebino
Domov Išči po strani
Uprava RS za zaščito in reševanje Dostopnost Navigacija

Služba za splošne zadeve


V Službi za splošne zadeve opravljajo strokovne naloge s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sodelujejo pri pripravi predloga nacionalnega programa in predlogu letnih načrtov pred naravnimi in drugimi nesrečami, pri usklajevanju mnenj in pripomb na predloge zakonskih in podzakonskih aktov na vsebine iz pristojnosti službe in pri pripravi področnih nacionalnih programov, predpisov in strategij.

Delo službe je organizirano v Oddelku za administrativno podporo in Oddelku za finančno podporo.


Oddelek za administrativno podporo

V Oddelku za administrativno podporo izvajajo naloge poslovanja z dokumentarnim gradivom in arhiviranja, opravljajo administrativno tehnična opravila za organizacijske enote Uprave za zaščito in reševanje, poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije in štab Civilne zaščite Republike Slovenije.


Oddelek za finančno podporo

V Oddelku za finančno podporo pripravljajo predlog finančnega načrta, spremljajo in uresničujejo naloge, povezane z izvrševanjem finančnega načrta, analizirajo porabo in skrbijo za učinkovitost in gospodarnost porabe finančnih sredstev in pripravljajo poročila o realizaciji in rezultatih dela glede na zastavljene dolgoročne in letne izvedbene cilje.


© 2022 Uprava RS za zaščito in reševanje. Vse pravice pridržane!
 | Izjava o dostopnosti