Preskoči na vsebino
Domov Išči po strani
Uprava RS za zaščito in reševanje Dostopnost Navigacija

Služba za razvojne projekte


V Službi za razvojne projekte načrtujejo, pripravljajo, organizirajo, usmerjajo in vodijo raziskovalne in razvojne projekte varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, varstva pred požarom in varstva pred utopitvami ter projekte iz nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.


Izvajajo svetovalno, metodološko, analitično, administrativno, strokovno tehnično in izobraževalno podporo projektnemu svetu in projektnim skupinam ter sodelujejo z odgovornimi nosilci projektov.

Izvajajo aktivnosti za pridobivanje finančnih sredstev iz različnih evropskih finančnih instrumentov oziroma programov, kot so Instrument predpristopne pomoči, Sredstva mehanizma Unije na področju civilne zaščite, Okvirni program Evropske skupnosti za raziskave in tehnološki razvoj, Evropski strukturni in kohezijski skladi, Sklad za notranjo varnost, s področja izobraževanja in usposabljanja, informacijske družbe in podobno.

Usklajujejo aktivnosti za izvajanje projektov z drugimi organizacijskimi enotami uprave, na medresorski ravni in zunanjimi ustanovami ter partnerji v Sloveniji in tujini ter skrbimo za prenos dobrih praks na področju projektnega vodenja v redno delo uprave. Nevladnim organizacijam s področja zaščite in reševanja svetujejo pri pridobivanju in izvajanju projektov.

© 2022 Uprava RS za zaščito in reševanje. Vse pravice pridržane!
 | Izjava o dostopnosti