Preskoči na vsebino
Domov Išči po strani
Uprava RS za zaščito in reševanje Dostopnost Navigacija

Služba za logistično podporo


V Službi za logistično podporo opravljajo strokovne naloge v zvezi z izvajanjem naročil blaga in storitev in vzdrževanje infrastrukture Uprave za zaščito in reševanje. Sodelujejo pri pripravi drugih strateških dokumentov s področja dela Uprave za zaščito in reševanje.

Delo službe je organizirano v Državnem logističnem centru v statusu oddelka in oddelku za investicije in infrastrukturo.


Državni logistični center

V Državnem logističnem centru organizirajo in skrbijo za razvoj logistične podpore delovanja sil za zaščito, reševanje in pomoč ter standardizacijo logističnih postopkov. Opravljajo logistične naloge in naloge materialnega poslovanja, organiziranja in izvajanja skladiščenja ter vzdrževanje materialno tehničnih sredstev in vozil s katerimi upravlja Uprava za zaščito in reševanje.


Oddelek za investicije in infrastrukturo

V Oddelku za investicije in infrastrukturo opravljajo strokovne naloge v zvezi z izvajanjem investicij ter upravljanje infrastrukture zaščite, reševanja in pomoči, naročil blaga in storitev ter vzdrževanja infrastrukture zaščite, reševanja in pomoči.


© 2022 Uprava RS za zaščito in reševanje. Vse pravice pridržane!
 | Izjava o dostopnosti