Preskoči na vsebino
Domov Išči po strani
Uprava RS za zaščito in reševanje Dostopnost Navigacija

Notranje organizacijske enote

Uprava za zaščito in reševanje je organ v sestavi Ministrstva za obrambo, ki opravlja upravne in strokovne naloge zaščite, reševanja in pomoči. Naloge se nanašajo na urejanje, priprave in delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pomoč prizadetim lokalnim skupnostim, opazovanje, obveščanje in alarmiranje, zveze ter informacijski sistem, ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče, požarno varstvo in delovanje splošnih reševalnih služb, organiziranje in delovanje Civilne zaščite ter priprave in delovanje Štaba za civilno zaščito, pripravljanje in izvajanje nacionalnih programov na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, reševanje ter odpravljanje in sanacijo posledic nesreč. Pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah sodeluje s Slovensko vojsko, Policijo in drugimi resorji. Vodi, usklajuje in izvaja mednarodne dejavnosti države na področju zaščite in reševanja na dvo in večstranski ravni.

© 2022 Uprava RS za zaščito in reševanje. Vse pravice pridržane!
 | Izjava o dostopnosti