Preskoči na vsebino
Domov Išči po strani
Uprava RS za zaščito in reševanje Dostopnost Navigacija

V New Yorku srečanje za vmesni pregled izvajanja Sendajskega okvira za zmanjšanje tveganje nesreč


Sendajski okvir za zmanjšanje tveganj nesreč je okvirni svetovni načrt, sprejet za obdobje 2015 – 2030 v Sendaju na Japonskem. Načrt obsega sedem ciljev:

  1. Znatno zmanjšanje smrtnosti zaradi nesreč po vsem svetu do 2030
  2. Znatno zmanjšanje števila prizadetih ljudi po vsem svetu do leta 2030
  3. Zmanjšanje neposredne gospodarske škode zaradi nesreč glede na bruto domači proizvod do leta 2030
  4. Znatno zmanjšanje škode na kritični infrastrukturi zaradi nesreč in motenj v osnovnih storitvah do 20030
  5. Znatno povečanje števila držav, ki imajo državne in lokalne strategije za zmanjšanje tveganj nesreč do 2020
  6. Znatna okrepitev mednarodnega sodelovanja držav v razvoju z ustrezno in trajnostno podporo do 2030, za njihovega izvajanja tega okvira
  7. Znatno povečanje razpoložljivosti in dostopnosti sistemov za zgodnje opozarjanje na več vrst nevarnosti ter informacij on ocen tveganj do 2030


Od leve proti desni kot navedeni v opisu na sedežu Združenih narodov.
V.d. generalnega direktorja URSZR Leon Behin, evropski komisar Janez Lenarčič in vodja sektorja za evropske in mednarodne zadeve Lucija Jereb. Foto: Uprava za zaščito in reševanje

Namen srečanja držav članic in partnerjev Združenih narodov ter drugih vključenih je pregledati doseganje zastavljenih ciljev Sendajskega okvira ter oblikovati pristop za učinkovitejše naslavljanje ključnih tveganj. Države so na srečanju obnovile zavezo in se dogovorile za hitrejše uresničevanje ciljev Sendajskega okvira.

Srečanja se udeležuje v. d. generalnega direktorja Uprave za zaščito in reševanje g. Leon Behin z delegacijo. Predstavil je aktivnosti uprave za zmanjšanje tveganj nesreč na lokalni, regionalni in evropski ravni ter se zavezal k nadaljnjim skupnim prizadevanjem za krepitev odpornosti na naravne in druge nesreče.

Srečanje je izkoristil tudi za pogovor z veleposlanikom Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Organizaciji združenih narodov, g. Boštjanom Malovrhom. Skupaj sta se udeležila delovnega zajtrka na Stalnem predstavništvu Evropske komisije v New Yorku, kjer sta se srečala tudi z evropskim komisarjem za krizno upravljanje, g. Janezom Lenarčičem.

Uprava RS za zaščito in reševanje je kontaktna točka za Sendajski okvir v Republiki Sloveniji. Od 2019 redno pripravlja preglede aktivnosti za uresničevanje ciljev Sedanjskega okvira. Sodeluje tudi v Evropski skupini za znanost in tehnologijo pri UNDRR (E-STAG).

Celoten vmesni pregled izvajanja Sendajskega okvira za zmanjšanje tveganje nesreč (2015 – 2030) je na voljo na povezavi: http://sendaiframework-mtr.undrr.org/quick/77288.

© 2022 Uprava RS za zaščito in reševanje. Vse pravice pridržane!
 | Izjava o dostopnosti