Preskoči na vsebino
Domov Išči po strani
Uprava RS za zaščito in reševanje Dostopnost Navigacija

Izjava o varstvu osebnih podatkov v aplikacijah

V Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljevanju: upravljalec osebnih podatkov) se zavedamo kako pomembna je pravica do zasebnosti, zato se pri nudenju naše storitve zavezujemo k delovanju v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20) ter ostalimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Izjava o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: Izjava) opisuje našo politiko in vsebuje informacije o obdelavi (zbiranju, uporabi, razkritju) osebnih podatkov uporabnikov storitve, ki jo ponujamo.

Namen te Izjave je seznaniti vas, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas in kako jih uveljaviti.

Podatki se bodo obdelovali izključno za namene, izpostavljene v tej Izjavi, razen če DODATNO podate soglasje za nadaljnjo obdelavo.

Zavezujemo se, da bomo sprejeli vse razumno potrebne ukrepe za zagotovitev varne obdelave vaših podatkov. Poleg tega bomo stremeli k temu, da do prenosa vaših osebnih podatkov v organizacijo oziroma drugo državo brez vzpostavljenega ustreznega nadzora ne bo prišlo.

Z uporabo storitve podajate soglasje za obdelavo vaših podatkov v skladu s to Izjavo.

Pomen izrazov uporabljenih v tej Izjavi:

 • Naprava - pomeni vsako napravo, preko katere se lahko dostopa do storitve (računalnik, mobilni telefon ali digitalna tablica).
 • Osebni podatek - je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko v kateri je izražen.
 • Storitev - se nanaša na obveščanje in alarmiranje javnosti preko mobilne aplikacije ali spletnega mesta.
 • Podatki o uporabi - se nanašajo na podatke, zbrane samodejno, bodisi ustvarjene z uporabo storitve ali iz same storitvene infrastrukture (na primer trajanje obiska strani).
 • Spletno mesto - se nanaša na »112 Opozorilo«.
 • Mobilna aplikacija – se nanaša na »112 Opozorilo«, objavljena v trgovini Google Play in App Store.

Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Za zagotavljanje in izboljšanja ponudbe naše storitve zbiramo in hranimo nekatere vaše osebne podatke ter preostale dostopne podatke, ki ne vključujejo osebnih podatkov, t.i. podatke o uporabi.

PODATKI O UPORABI

Podatki o uporabi vključujejo spodaj naštete podatke in se zbirajo samodejno ob uporabi:

1. Mobilna aplikacija:

 • lokacija pametnega telefona
 • identifikacija uporabnika mobilne aplikacije ob podanem soglasju pri registraciji.

2. Spletnega mesta Facebook s pomočjo piškotkov:

 • vrsto naprave,
 • naslov IP računalnika ali edinstveno ID številko druge naprave, ki je zahtevala dostop,
 • datum in uro dostopa,
 • čas, porabljen na strani,
 • opis vrste in različice uporabljenega spletnega brskalnika,
 • nameščeni operacijski sistem in nastavljeno ločljivost.

3. Storitev Facebook:

 • doseg in število objavljenih objav.

Podatki, ki so izpostavljeni v vrsticah zgoraj se obdelujejo za interne statistične namene ter za namen tehničnega upravljanja spletne strani. Podatki ostanejo anonimni, shranjeni ločeno od osebnih podatkov.

Tehnologije sledenja in piškotki

Piškotki so majhne datoteke, ki jih spletno mesto namesti na vaš računalnik, mobilno napravo ali katerokoli drugo napravo. Vsebujejo podrobnosti zgodovine vašega brskanja in so namenjeni sledenju dejavnosti naše storitve. Obseg piškotkov določite sami.

Facebook podatki o uporabi

Facebook sprejema in shrani podatke (vključno z IP-naslovom in ID-jem piškotka), ki omogočajo Facebooku, da prepozna, katero stran spletnega mesta je obiskovalec odprl. Če obiskovalec sodeluje z vtičnikom Facebook ali pusti komentar, bodo ustrezni podatki preneseni na Facebook v ZDA in tam shranjeni. Če je obiskovalec prijavljen v Facebook, ko se to zgodi, se lahko posredovani podatki dodelijo določenemu računu. Facebook uporablja piškotke tako za registrirane kot tudi za neregistrirane uporabnike.

Vrsto, obseg in namen zbiranja ter uporabe in druge obdelave podatkov s strani Facebooka ter pravic in možnosti za zaščito zasebnosti uporabnika lahko najdete v Pravilniku o zasebnosti za Facebook.

Vtičnik Facebook za objavljanje podatkov

Upravljalec osebnih podatkov uporablja za namen upravljanja objav - obveščanja in alarmiranja javnosti v primeru naravnih in drugih nesreč na spletno mesto 112 Opozorilo namenski Facebook API 112 OPOZORILO.

OSEBNI PODATKI

Med uporabo naše storitve vam lahko podamo prošnjo za posredovanje določenega osebnega podatka, ki ga uporabimo za namen vzpostavitve stika ali same identifikacije. Osebni podatek se zbira le, če ga delite z nami prostovoljno.

Uporaba osebnih podatkov

Upravljalec osebnih podatkov lahko uporablja osebne podatke za naslednje namene:

 • Za zagotavljanje, vzdrževanje, izboljšanje in spremljanje uporabe naše storitve.
 • Za druge namene: analiza podatkov, prepoznavanje trendov uporabe, ugotavljanje učinkovitosti naših promocijskih kampanj ter za vrednotenje in izboljšanje naše storitve.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Upravljalec osebnih podatkov bo vaše osebne podatke hranil samo toliko časa, kolikor je potrebno za uresničitev namena, določenega v tej Izjavi.

Hranili in uporabljali jih bomo v obsegu, potrebnem za izpolnitev naših zakonskih obveznosti.

Podatke o uporabi bo upravljalec osebnih podatkov hranil za namene interne analize. Le – ti se praviloma hranijo krajši čas, izjemoma dlje, če se uporabljajo za krepitev varnosti ali izboljšanje funkcionalnosti naše storitve oziroma smo zakonsko zavezani, da jih hranimo dlje časa.

Prenos podatkov

V okviru storitve, ki jo nudimo, je povsem običajno, da se informacije lahko prenesejo in vzdržujejo na napravah, katere se nahajajo zunaj vaše države, kjer se predpisi s področja varstva osebnih podatkov lahko razlikujejo.

Soglasje k tej Izjavi, kateri sledi vaša predložitev informacij, predstavlja vaše soglasje takšnemu načinu prenosa.

Ostale zakonske zahteve

V določenih okoliščinah se lahko od upravljalca osebnih podatkov zahteva, da razkrije vaše osebne podatke. Razkrije jih v primeru, ko to zahteva zakon ali kot odgovor zahteve javnega organa (npr. sodišča ali vladne agencije).

Upravljalec osebnih podatkov lahko razkrije vaše osebne podatke v dobri veri, da je takšno dejanje potrebno za:

 • izpolnjevanje zakonske obveznosti,
 • zaščito pravice ali lastnino družbe,
 • preprečitev ali raziskavo morebitne kršitve v zvezi s samo storitvijo,
 • varovanje osebne varnosti uporabnikov storitve ali javnosti in
 • zaščito pred pravno odgovornostjo.

Skrb za varnost osebnih podatkov

Varnost vaših osebnih podatkov nam je izredno pomembna, vendar pa ne pozabite, da noben način prenosa podatkov ni 100 % varen. Kljub temu, da si prizadevamo uporabljati komercialno sprejemljiva sredstva, da zaščitimo vaše osebne podatke, vam njihove popolne varnosti zagotoviti ne moremo.

Spremembe te Izjave

Pridružujemo si pravico, da Izjavo občasno dopolnimo in posodobimo v skladu s tehničnimi novostmi in zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. O morebitnih spremembah vas bomo seznanili z vidnim obvestilom v naši storitvi preden bo sprememba začela veljati.

Objavljeno: maj 2022
Posodobljeno: maj 2022

© 2022 Uprava RS za zaščito in reševanje. Vse pravice pridržane!
 | Izjava o dostopnosti