Preskoči na vsebino
Domov Išči po strani
Uprava RS za zaščito in reševanje Dostopnost Navigacija

Poklicne sile

Prav tako skrbimo za delovanje določenih gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij na področju zaščite in reševanja ter sofinanciramo njihovo delovanje po dogovorjenih merilih. Sodelovanje v teh enotah se organizira po načelu prostovoljnega in poklicnega opravljanja nalog.

Pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči poleg spodaj naštetih sil sodeluje tudi Slovenska vojska. Znotraj te sodelujejo zlasti letalske enote v okviru reševalnih akcij in gašenja požarov, enote za RKB zaščito, inžinirske enote, zdravstvena služba in druge enote, če niso angažirane pri izvajanju obrambnih nalog.


Poklicne gasilske enote

So organiziranje v skladu z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot kot javni zavodi ali kot režijski obrati. Opravljajo preventivna in operativna dela na področju varstva pred požarom in na področju zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah.

V Sloveniji imamo 13 poklicnih teritorialnih gasilskih enot, ki opravljajo javno gasilsko službo ter dve poklicni industrijski enoti, ki opravljata javno gasilsko službo po pogodbi z lokalno skupnostjo. Vseh skupaj poklicnih gasilcev je 630.

Združenje slovenskih poklicnih gasilcev

Gasilci stojijo v postroju.
Gasilci. Foto: Uprava za zaščito in reševanje.

Nujna medicinska pomoč

Je del javne zdravstvene službe na primarni in sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti in je organizirana za zagotavljanje neprekinjene nujne medicinske pomoči poškodovanim in obolelim osebam na območju države. Omogoča tudi prevoze z reševalnimi vozili, prevoze z reševalnimi vozili z opremo za reanimacijo in helikopterske prevoze za nujno helikoptersko medicinsko pomoč s helikopterji ter posadkami Policije in Slovenske vojske.

Dva reševalca izvajata triažo nad pacientom v ozadju sta dva reševalna vozila in tri osebe.
Izvajanje triaže. Foto: Izpostava URSZR Postojna

Mobilna enota za meteorologijo in hidrologijo

Deluje v okviru Agencije za okolje. Dejavnost enote sofinanciramo predvsem za meteorološke in hidrološke meritve in analize ob naravnih in drugih nesrečah ter predlaganje ukrepov za zaščito in reševanje.


Mobilna ekipa z ekološkim laboratorijem

Deluje v okviru Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, njene naloge pa so predvsem terenske kemijske in biološke meritve ob nesrečah z nevarnimi snovmi in tudi v primeru večjih onesnaženj okolja, opravljanje laboratorijskih kemijskih in bioloških preiskav in meritev ter izdelava in ažuriranje operativnega načrta za zaščito in reševanje.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano


Ekološki laboratorij z mobilno enoto

Enota ELME deluje v okviru Inštituta Jožef Štefan v Ljubljani in je namenjena hitremu določanju parametrov onesnaženja ob izrednih dogodkih, pri katerih pride do onesnaženj z nevarnimi kemijskimi ali radioaktivnimi snovmi. Ocenjuje tudi vrsto in intenzivnost onesnaženja in pripravlja predloge za zaščito prebivalstva in za sanacijo onesnaženega področja. ELME sestavljajo mobilne ekipe za intervencije in stacionarni laboratoriji. Naloge intervencijskih ekip so:

  • odkrivanje nevarnih radioaktivnih in kemijskih snovi ter bojnih strupov v okolju (detekcija, identifikacija, dozimetrija, enostavnejše analize),
  • jemanje vzorcev za analize in preiskave,
  • ugotavljanje in označevanje meja kontaminiranih območij,
  • usmerjanje, usklajevanje in tudi izvajanje določenih zaščitnih ukrepov,
  • omejeno izvajanje dekontaminacije in ugotavljanje njene uspešnosti,
  • ugotavljanje prenehanja nevarnosti.

Inštitut Jožef Štefan


Enoti za higiensko-epidemiološko delo

Enota deluje v okviru Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo pri Medicinski fakulteti Ljubljana, ki je na področju medicinske in klinične mikrobiologije strokovno in znanstveno pristojna ustanova ter skrbi za diagnosticiranje nalezljivih bolezni.

Dejavnost enote sofinanciramo predvsem za strokovno svetovanje in ukrepanje v primerih uporabe sredstev za množično uničevanje, kamor sodi tudi biološko orožje.

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo

V okviru Inštituta za mikrobiologijo in parazitologijo pri Veterinarski fakulteti Ljubljana pa deluje tudi enota, ki je na področju medicinske in klinične mikrobiologije strokovno in znanstveno pristojna ustanova ter skrbi za diagnostiko nalezljivih bolezni.

Zagotavlja predvsem strokovno svetovanje in ukrepanje v primeru napada z orožji ali sredstvi za množično uničevanje ter s klasičnimi terorističnimi sredstvi, kamor spada tudi biološko orožje.

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo


Enota za identifikacijo oseb

Deluje v okviru Inštituta za sodno medicino pri Medicinski fakulteti Ljubljana. Njene naloge so predvsem odkrivanje trupel in njihovih delov, identifikacija trupel in njihovih delov, vodenje dokumentacije, označevanje trupel z oštevilčenjem, fotografiranje trupel, zunanji pregled in obdukcije trupel, nadzor in vodenje evidence predmetov, najdenih pri truplih in na njih, balzamiranje trupel in njihovih delov ob daljših postopkih identifikacij.

Inštitut za sodno medicino Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

En črn šotor, drugi rdeč in tretji oranžen stojijo pred ruševinami na planin nad Jesenicami.
Šotori za identifikacijo oseb. Vaja Karavanke 2019. Foto: Uprava za zaščito in reševanje.

Enota za reševanje ob rudniških nesrečah

Reševalna četa premogovnika Velenje deluje v okviru Premogovnika Velenje.

Dejavnost enote sofinanciramo zlasti za izvajanje reševanja v zaplinjeni atmosferi v podzemnih in zaprtih prostorih z uporabo dihalnih izolacijskih reševalnih aparatov.

Premogovnik Velenje

Enota za zaščito in reševanje ob nesrečah s klorom ter drugimi jedkimi snovmi

Industrijska reševalna enota deluje v okviru TKI Hrastnik.

Dejavnost enote sofinanciramo zlasti za izvajanje reševanj ob nesrečah s klorom in drugimi jedkimi snovmi.

TKI Hrastnik

© 2022 Uprava RS za zaščito in reševanje. Vse pravice pridržane!
 | Izjava o dostopnosti