Preskoči na vsebino
Domov Išči po strani
Uprava RS za zaščito in reševanje Dostopnost Navigacija

Sile za zaščito in reševanje

Sile za zaščito, reševanje in pomoč so razpoložljive zmogljivosti države, lokalnih skupnosti, gospodarskih družb, zavodov ali drugih organizacij za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih ali drugih nesrečah.


Namen sil za zaščito, reševanje in pomoč

Namenjene so za prvo pomoč in nujno medicinsko pomoč; pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem; prvo veterinarsko pomoč; gašenje in reševanje ob požarih; reševanje iz ruševin ter zemeljskih in snežnih plazov; reševanje ob poplavah in drugih vremenskih ujmah ter ekoloških in drugih nesrečah na morju, v rekah in jezerih; reševanje ob velikih nesrečah v prometu; reševanje ob rudniških nesrečah; reševanje v gorah; reševanje v jamah; reševanje na vodi in iz nje; varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi; varstvo pred snežnimi plazovi; izvajanje radiološke, kemijske in biološke zaščite ob uporabi jedrskega, kemičnega ali biološkega orožja in drugih sredstev za množično uničevanje ter ob nesrečah z nevarnimi snovmi; iskanje pogrešanih oseb ob naravnih in drugih nesrečah; reševanje ob vojaških in terorističnih napadih ter drugih oblikah množičnega nasilja, zagotavljanje osnovnih razmer za življenje.

Na sliki so različne sile od psov, gorskih reševalcev, gasilci, potapljači, in drugi.
Sile za zaščito in reševanje. Foto: Uprava za zaščito in reševanje.

Sodelovanje državljanov

Glede na način vključevanja in sodelovanja državljanov se sile za zaščito, reševanje in pomoč delijo na prostovoljne, poklicne in dolžnostne. Posamezne enote in službe se lahko organizirajo tudi s kombiniranjem poklicnih in prostovoljnih članov.

Prostovoljne enote in reševalne službe so organizirane pri nevladnih, predvsem humanitarnih organizacijah. Njihovo delovanje je dopolnjeno s poklicnimi reševalnimi službami.

Poklicne enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč so samostojne enote oziroma službe, ki po potrebi delujejo tudi na področju zaščite in reševanja.

Dolžnostne enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč so organizirane kot enote in službe Civilne zaščite Republike Slovenije na podlagi državljanske dolžnosti.


Organiziranje sil za zaščito, reševanje in pomoč

Sile za zaščito, reševanje in pomoč morajo organizirati država, lokalne skupnosti ter določene gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, in sicer glede na tveganja v dejavnosti, ki jo opravljajo. Republika Slovenija je na področju zaščite in reševanja razdeljena na 13 regij, ki so tudi območja izpostav Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.


Naloge zaščite, reševanja in pomoči izvajajo

Enote, službe in drugi operativni sestavi društev in organizacij, ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči oziroma javno službo na podlagi odločitve državnega organa ali pristojnega organa lokalne skupnosti. Sem spadajo gasilske enote, enote ter službe društev in nevladnih organizacij.

Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki organizirajo reševalne enote in službe na podlagi odločitve pristojnega organa lokalne skupnosti ali državnega organa in glede na tveganje v dejavnosti, ki jo opravljajo.

Enote in službe Civilne zaščite Republike Slovenije, ki so organizirane na podlagi državljanske dolžnosti kot dopolnilne sile za zaščito, reševanje in pomoč. Organizirajo jih država, lokalne skupnosti in gospodarske družbe, zavodi ter druge organizacije v skladu z merili za organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Policija, ki zagotavlja varnost, javni red in mir ter sodeluje v reševalnih akcijah s helikopterji v skladu z razpoložljivostjo svojih sil.

Slovenska vojska z letalsko enoto, enoto za jedrsko, kemijsko in biološko obrambo, inženirsko enoto in zdravstveno službo pa tudi z drugimi enotami, če niso udeležene pri obrambnih nalogah.

© 2022 Uprava RS za zaščito in reševanje. Vse pravice pridržane!
 | Izjava o dostopnosti