Preskoči na vsebino
Domov Išči po strani
Uprava RS za zaščito in reševanje Dostopnost Navigacija

rescEU zmogljivosti

Evropska komisija je leta 2019 nadgradila mehanizem Unije na področju civilne zaščite in ustvarila zmogljivosti rescEU za zaščito državljanov pred nesrečami in obvladovanje nastajajočih tveganj. Te zmogljivosti v celoti financira Evropska unija in vključuje floto letal in helikopterjev za gašenje požarov, letal za medicinsko evakuacijo ter zalogo medicinskih pripomočkov in terenskih bolnišnic, ki se lahko odzovejo na nujne zdravstvene primere. Dodatno rescEU vključuje zmogljivosti za začasno namestitev in razvija zmogljivosti za odziv na kemične, biološke, radiološke in jedrske nesreče. Te zmogljivosti so 100 odstotno financirane s strani Evropske komisije.

Evropska unija ima ključno vlogo pri usklajevanju odziva na nesreč v Evropi kot tudi zunaj nje. Nesreče so v zadnjih letih prizadele vse regije Evrope in povzročile milijardno škodo na infrastrukturo in okolju ter na žalost tudi žrtve.

V primerih, ko države članice potrebujejo pomoč za zagotovitev močnega odziva na krize, Evropska unija preko zmogljivosti rescEU zagotovi dodatno raven zaščite, hitrejši in bolj celovit odziv.


Kako poteka aktiviranje zmogljivosti rescEU?

Kadar obseg izrednih razmer presega zmožnosti države, da bi se sama odzvala, lahko za pomoč zaprosi prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite. Po zaprosilu in aktiviranju Mehanizma, druge države članice in pridružene države v Mehanizmu preko Centra za usklajevanje nujnega odziva, ponudijo pomoč. Država prosilka se odloči, ali njihovo pomoč sprejme ali ne.

Evropske zmogljivosti ne nadomeščajo obstoječih nacionalnih odzivnih zmogljivosti, ampak jih dopolnjujejo, in so na voljo takrat, ko so poleg nacionalnih izčrpane tudi zmogljivosti evropskega nabora civilne zaščite.


Vzpostavitev in skladiščenje zalog osebne zaščitne opreme za boj proti resnim čezmejnim zdravstvenim grožnjam

Uprava za zaščito in reševanje je po uspešni prijavi na razpis Evropske komisije – Generalnega direktorata za evropsko civilno zaščito in evropske operacije humanitarne pomoči (DG ECHO) z januarjem 2021 pričela aktivnosti projekta vzpostavitve zmogljivosti rescEU zalog osebne zaščitne opreme v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite. Projekt predstavlja prispevek Slovenije k strateškim evropskim rezervam zalog medicinskih sredstev in osebne zaščitne opreme v okviru zmogljivosti rescEU, ki so namenjene usklajenemu in učinkovitemu boju proti resnim čezmejnim zdravstvenim grožnjam, v sedanji situaciji predvsem za zajezitev širitve covid-19. Nabor osebne zaščitne opreme, ki jo zagotavljamo, zajema zaščitne maske, rokavice, zaščitne obleke in predpasnike ter očala in vizirje.

Kot država gostiteljica smo odgovorni za nakup, skladiščenje, vzdrževanje in zanavljanje opreme ter ob zaprosilu za pomoč prizadete države za hiter prevoz potrebnih zaščitnih sredstev v državo prosilko. Te zmogljivosti rescEU moramo zagotavljati za obdobje najmanj 5 let od podpisa pogodbe z Evropsko komisijo.

Strateške rezerve zalog medicinskih sredstev in osebne zaščitne opreme skupno gosti 9 držav članic EU: Belgija, Danska, Grčija, Nemčija, Madžarska, Romunija, Slovenija, Švedska in Nizozemska.


Razvoj in vzdrževanje zmogljivosti rescEU za začasno nastanitev

Leta 2023 smo uspešno pridobili projekt vzpostavitve in vzdrževanja zmogljivosti za začasno nastanitev 250 oseb, ki poleg prostorov za bivanje vključuje tudi sanitarni blok, večnamenske prostore in neživilske izdelke ter logistični in vodstveni blok, ki zagotavlja samozadostnost in operativnost zmogljivosti.

Projekt vzpostavitve in vzdrževanja zmogljivosti za začasno nastanitev (angleško SI RescEU Shelter) je v celoti financiran s sredstvi Evropske unije.

Več informacij o projektu si lahko preberete na vladnem spletišču GOV.SI.

© 2022 Uprava RS za zaščito in reševanje. Vse pravice pridržane!
 | Izjava o dostopnosti