Preskoči na vsebino
Domov Išči po strani
Uprava RS za zaščito in reševanje Dostopnost Navigacija

Ocene zmožnosti obvladovanja tveganj nesreč

V nadaljevanju si lahko ogledate ocene zmožnosti obvladovanja tveganj posameznih nesreč.


Potres

Nosilec je ministrstvo pristojno za graditev.


Poplave

Nosilec je ministrstvo, pristojno za okolje.


Suša

Nosilec je ministrstvo pristojno za okolje.


Epidemija oziroma pandemija nalezljive bolezni pri ljudeh

Nosilec je ministrstvo, pristojno za zdravje.


Posebno nevarne bolezni živali

Nosilec je ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.


Jedrska ali radiološka nesreča

Nosilec je ministrstvo, pristojno za okolje.


Železniška nesreča

Nosilec je ministrstvo, pristojno za promet.


Veliki požar v naravnem okolju

Nosilec je ministrstvo, pristojno za gozdarstvo.


Nesreče z nevarnimi snovmi

Nosilec je ministrstvo, pristojno za okolje.


Nesreča na morju

Nosilec je ministrstvo, pristojno za promet.


Bolezni in škodljivci gozdnega drevja

Nosilec je ministrstvo, pristojno za gozdarstvo.


Žled

Nosilec je ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.


Letalska nesreča

Nosilec je ministrstvo, pristojno za infrastrukturo.


Terorizem

Nosilec je ministrstvo pristojno za notranje zadeve.

Ocena ima stopnjo tajnosti interno, zato je ogled možen na sedežu nosilca.


Kibernetska tveganja

Nosilec je ministrstvo, pristojno za informacijsko družbo in elektronske komunikacije.

Ocena ima stopnjo tajnosti interno, zato je ogled možen na sedežu nosilca.


Državna ocena zmožnosti obvladovanja tveganj nesreč

Oceno je pripravila Uprava za zaščito in reševanje.


Drugi dokumenti

Dokument je pripravil Ministrstvo za okolje in prostor.

Dokument je pripravilo ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

© 2022 Uprava RS za zaščito in reševanje. Vse pravice pridržane!
 | Izjava o dostopnosti