Preskoči na vsebino
Domov Išči po strani
Uprava RS za zaščito in reševanje Dostopnost Navigacija

Ocene tveganj nesreč

V nadaljevanju si lahko ogledate ocene tveganj posameznih nesreč in državno oceno tveganj nesreč.


Potres

Nosilec je ministrstvo, pristojno za graditev.


Suša

Nosilec je ministrstvo, pristojno za okolje.


Posebno nevarne bolezni živali

Nosilec je ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.


Poplave

Nosilec je ministrstvo, pristojno za okolje.


Velik požar v naravnem okolju

Nosilec je ministrstvo, pristojno za gozdarstvo.


Nesreče z nevarnimi snovmi

Nosilec je ministrstvo, pristojno za okolje.


Nevarnosti biološkega, kemijskega, okoljskega in neznanega izvora na zdravje ljudi

Nosilec je ministrstvo, pristojno za zdravje.


Kibernetske grožnje

Nosilec je ministrstvo, pristojno za informacijsko družbo in elektronske komunikacije.


Jedrska ali radiološka nesreča

Nosilec je ministrstvo, pristojno za okolje.


Letalska nesreča

Nosilec je ministrstvo, pristojno za infrastrukturo.


Terorizem

Nosilec je ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. 

Ocena ima stopno tajnosti interno, zato je ogled možen na sedežu nosilca.


Žled

Nosilec je ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.


Nesreča na morju

Nosilec je ministrstvo, pristojno za promet.


Bolezni in škodljivci gozdnega drevja

Nosilec je ministrstvo pristojno za gozdarstvo.


Železniška nesreča

Nosilec je ministrstvo, pristojno za infrastrukturo.


Državna ocena tveganj nesreč

Dokumentacijo pripravlja Uprava za zaščito in reševanje.


Drugi dokumenti

© 2022 Uprava RS za zaščito in reševanje. Vse pravice pridržane!
 | Izjava o dostopnosti