Preskoči na vsebino
Domov Išči po strani
Uprava RS za zaščito in reševanje Dostopnost Navigacija

Ocene ogroženosti zaradi naravnih ali drugih nesreč

Ocene ogroženosti ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja ob naravnih in drugih nesrečah pripravimo za vsako posamezno nevarnost naravne in druge nesreče in sicer na državni, regijski in občinski ravni ter v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, glede na stopnjo ogroženosti.


Priprava ocen ogroženosti

Vsebina in način priprave ocen ogroženosti ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja ob naravnih in drugih nesrečah urejamo skladno z Navodilom o pripravi ocen ogroženosti. Oceno ogroženosti pripravimo za vsako posamezno nevarnost naravne in druge nesreče. Pripravimo jo nosilci načrtovanja. To smo pristojni državni in občinski organi ter gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, glede na stopnjo ogroženosti. Ocene ogroženosti, ki jo pripravimo nosilci načrtovanja za posamezno nesrečo, morajo biti med seboj usklajene.


Državne ocene ogroženosti


Zakonodaja

© 2022 Uprava RS za zaščito in reševanje. Vse pravice pridržane!
 | Izjava o dostopnosti