Facebook
Twitter
YouTube

VOZILA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, njenih 13 izpostav po Sloveniji, 13 regijskih centrov za obveščanje po Sloveniji ter Izobraževalni center za zaščito in reševanje na Igu (z enotami v Logatcu, Pekrah in Sežani) ima 54 civilnih vozil in 108 intervencijskih vozil.

Intervencijska vozila Civilne zaščite so značilno pretežno modre barve, označena z logotipom Civilne zaščite ter opremljena z modro utripajočo lučjo in sireno. Vozila so različna, in sicer je 38 osebnih, 27 terenskih in 43 tovornih, izdelana pa so bila v letih 1992-2016.

   
foto: arhiv URSZR