Facebook
Twitter
YouTube

LOGISTIČNI CENTRI

Ob pojavu nesreč je pomembno, da imamo na voljo dovolj materialnih sredstev, ki jih je mogoče hitro dostaviti na ogroženo območje. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ima za skladiščenje zaščitne in reševalne opreme logistične centre na ravni regij in države: državni logistični center v Ljubljani (Roje) in trinajst regijskih logističnih centrov.


Naslovi logističnih centrov:

Državni logistični center URSZR, Obvozna pot brez številke, Ljubljana

13 regijskih logističnih centrov:

Naloge logističnih centrov so:

foto: arhiv URSZR