Facebook
Twitter
YouTube

GASILSKE ENOTE

Gasilsko službo (operativne gasilske naloge) opravljajo gasilci v gasilskih enotah (GE), ki so organizirane kot:


Organiziranje GE

Organiziranje in opremljanje GE temelji na merilih za organiziranje in opremljanje GE. Osnovna merila za organiziranje in opremljanje GE so:

Podrobnejša merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot so predpisana v prilogi Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list Republike Slovenije, št. 92/07,54/09 in 23/11). Na podlagi teh meril se s točkovanjem opravi kategorizacija gasilskih enot.