Facebook
Twitter
YouTube

SILE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ

     
foto: arhiv URSZR

Sile za zaščito, reševanje in pomoč so razpoložljive zmogljivosti države, lokalnih skupnosti, gospodarskih družb, zavodov ali drugih organizacij za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih ali drugih nesrečah.

Namenjene so za:


Sodelovanje državljanov

Glede na način vključevanja in sodelovanja državljanov se sile za zaščito, reševanje in pomoč delijo na prostovoljne, poklicne in dolžnostne. Posamezne enote in službe se lahko organizirajo tudi v kombinaciji poklicnih in prostovoljnih članov.

Prostovoljne enote in reševalne službe so organizirane pri nevladnih, predvsem humanitarnih organizacijah. Njihovo delovanje je dopolnjeno s poklicnimi reševalnimi službami.

Poklicne enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč so samostojne enote oziroma službe, ki delujejo tudi na področju zaščite in reševanja, ko je potrebno.

Dolžnostne enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč so organizirane kot enote in službe Civilne zaščite na podlagi državljanske dolžnosti.   
foto: arhiv URSZR

Organiziranje sil za zaščito, reševanje in pomoč

Sile za zaščito, reševanje in pomoč morajo organizirati država, lokalne skupnosti in določene gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, in sicer glede na tveganja v dejavnosti, ki jo opravljajo. Republika Slovenija je na področju zaščite in reševanja razdeljena v 13 regij, ki so tudi območja izpostav Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.


v občinah

Prostovoljne organizacije

Poklicne organizacije

Enote CZ

Prostovoljne gasilske enote Poklicne gasilske enote Enote za hitre reševalne intervencije
Enote reševalcev z reševalnimi psi -
kinologi
NMP - javna zdravstvena služba Enote za prvo pomoč
Enote za postavitev začasnih prebivališč -
taborniki, skavti
Javne službe socialnega varstva Tehnično reševalne enote
Enote radioamaterjev Javna veterinarska služba Enote za RKB dekontaminacijo
Reševanje na vodi in iz vode -
potapljači
Gospodarske javne službe Enote za uporabo zaklonišč
Rdeči križ Druge organizacije po pogodbi Službe za podporo
Slovenska karitas Informacijski centri
Logistični centri


v regijah

Prostovoljne organizacije

Poklicne organizacije

Enote CZ

Kinologi Javne službe regijskega pomena Enote za hitre reševalne intervencije
Taborniki, skavti Organizacije po pogodbi Tehnično reševalne enote
Radioamaterji Enote za RKB zaščito
Potapljači Službe za podporo
Rdeči križ Informacijski centri
Slovenska karitas Logistični centri


na ravni države

Prostovoljne organizacije

Poklicne organizacije

Enote CZ

Gorska reševalna služba Enota za identifikacijo mrtvih -
Medicinska fakulteta UL
Enota za hitre reševalne intervencije
Jamarska reševalna služba Ekološki laboratorij z mobilno enoto -
Institut Jožef Stefan
Enote za prvo pomoč
Podvodna reševalna služba Mobilna enota z ekološkim laboratorijem -
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Tehnično reševalne enote
Enote reševalcev z reševalnim psi -
Kinološka zveza Slovenije, Zveza društev in klubov vodnikov reševalnih psov Slovenije
Mobilno enoto za meteorologijo in hidrologijo - MKO, ARSO Enote za RKB zaščito
Enote za postavitev začasnih prebivališč -
Zveza tabornikov Slovenije, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov
Enota za zaščito in reševanje ob nesrečah s klorom ter drugimi jedkimi snovmi -
TKI Hrastnik
Enote za varstvo pred NUS
Stacionarij in nastanitvene enote -
Rdeči križ Slovenije
Enota za reševanje ob rudniških nesrečah - Premogovnik Velenje Služba za proženje snežnih plazov
Poizvedovalna služba -
Rdeči križ Slovenije
Mobilni center za obveščanje Službe za podporo
Enote radioamaterjev -
Zveza radioamaterjev Slovenije
Službe za pomoč pri odpravi posledic
nesreč z nevarnimi snovmi
Informacijski centri
Službe za detekcijo in identifikacijo RKB in drugih virov ogrožanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
terorističnih pojavih in drugih nesrečah
Logistični centri
Komisije za popis in oceno
poškodovanosti objektov
Služba za zaščito in reševanje ob ekoloških in drugih nesrečah ter za
iskanje na morju
Nastanitveni center in mobilni stacionarij
Služba za psihološko pomočNaloge zaščite, reševanja in pomoči izvajajo:


   
foto: arhiv URSZR