Facebook
Twitter
YouTube

SLIKANICE JEŽEK SNEŽEK

V letih med 2004 in 2010 je izšlo 5 slikanic o Ježku Snežku:

Ježek Snežek in potres (2004),
Ježek Snežek in požar (2006),
Ježek Snežek in suša (2007),
Ježek Snežek in poplava (2009),
Ježek Snežek in 112 (2010).

Vse slikanice so izšle tudi v angleškem jeziku.

Založnik: Uprava RS za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo

Izdajatelj: Mladinska knjiga Založba, d. d.