Facebook
Twitter
YouTube

REVIJA UJMA (ISSN 0353-085X)

English

Izdajatelj in založnik: Uprava RS za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo

Glavni in odgovorni urednik: dr. Blaž Komac

Uredniški odbor: dr. Blaž Komac (predsednik), Olga Andrejek, dr. Tom Bajcar, dr. Andrej Gosar, dr. Lučka Kajfež Bogataj,
Anton Kranjc, dr. Marjan Malešič, Aleksandra Pelko, Jožef Roškar, dr. Franci Steinman in Srečko Šestan

Kontakt: Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
tel. 01/471 33 60, 01/471 33 22
ujma@urszr.si

Revija izhaja enkrat letno v nakladi 1800 izvodov.


Navodila avtorjem člankovRecenzentski obrazecPregled člankov v reviji Ujma v obdobju 1987-2016 (št. 1-30)
33. številka / 2019

32. številka / 2018

31. številka / 201730. številka / 2016

29. številka / 2015

28. številka / 2014

27. številka / 201326. številka / 2012


25. številka / 2011

24. številka / 2010

23. številka / 200922. številka / 2008

21. številka / 2007

20. številka / 2006

19. številka / 200517.-18. št. / 2003/04

16. številka / 2002

14.-15. št. / 2000/01

13. številka / 199912. številka / 1998

11. številka / 1997

10. številka / 1996

9. številka / 19958. številka / 1994

7. številka / 1993

6. številka / 1992

5. številka / 19914. številka / 1990

3. številka / 1989

2. številka / 1988

1. številka / 1987