Facebook
Twitter
YouTube

Nesreče in varstvo pred njimi

Vsebina Format
Celotna vsebina
Predgovor, Uvod
1. Naravne in druge danosti
2. Posegi v okolje in onesnaževanje
3. Ogroženi ekosistemi in vrednote
4. Naravne in druge nesreče v Sloveniji
5. Varstvo pred nesrečami
Seznam avtorjev