Facebook
Twitter
YouTube

PREGLED RAZVOJNO-RAZISKOVALNIH NALOG S PODROČJA TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA

Zap. št. Razvojno-raziskovalna naloga Izvajalec Format
1 Razvoj merilne tehnike za nadzor NBKR kontaminacije - RKB URSZR 06/07 IJS  
2 Varstvo pred požarom širšega območja Krasa z video-nadzornim sistemom - VIDEOKRAS 1 - 05/06 IT 100  
3 Varstvo pred požarom širšega območja Krasa z video-nadzornim sistemom - VIDEOKRAS 2-3 - 07/08 IT 100
4 Razvoj nadgradnje za dve manjši vozili za gašenje in dekontaminacijo, MV-GD - 06/08 EVRO GV  
5 Razvoj in izdelava načrtov za železno plinsko požarno hišo - POŽHIŠA - 07/08
Zaključno poročilo
J-Rupert&Co d.o.o.
5 Razvoj in izdelava načrtov za železno plinsko požarno hišo - POŽHIŠA - 07/08
Navodila za uporabo in varno delo v požarni hiši
J-Rupert&Co d.o.o.
6 Ovrednotenje in razvoj dihalnih naprav - 07/08 UCS d.o.o.  
7 Mobilni sistem za ravnanje z odpadnimi snovmi - 07/09 Roto d.o.o.  
8 Izračun pokritosti terena s signalom TETRA
Projekt CRP 'Znanje za varnost in mir 2004-2010'
M2-0026 Profesionalni sistem mobilnih komunikacij za MORS
IJS, Odsek za
komunikacijske sisteme
9 Razvoj prototipa platforme lahke namenske prikolice TPV d.d.