Facebook
Twitter
YouTube

Imenovanje uradne osebe za posredovanje informacij javnega značaja

Minister za obrambo je s sklepom, šifra: 024-01-4/2005-1 z dne 21. 1. 2005, imenoval Nežo Škufca, podsekretarko, za uradno osebo, ki je na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja pristojna za posredovanje informacij javnega značaja s področja dela Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

KONTAKTNI PODATKI:
Neža Škufca, podsekretarka
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Vojkova cesta 61
1000 Ljubljana
tel.: 01 471 22 70
faks: 01 431 81 17
e-naslov: neza.skufca@urszr.si