Facebook
Twitter
YouTube

UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

TELEFON
TELEFAKS
E-POŠTA

Generalni direktor Darko But (01) 471 33 22
(01) 471 33 20
urszr@urszr.si
Tajnica generalnega direktorja Bojana Šubelj (01) 471 33 22
(01) 471 33 20
bojana.subelj@urszr.si
Predstavnik za stike z javnostjo Neja Pavlica (01) 471 33 35
GSM: 030 705 335
(01) 431 81 17
neja.pavlica@urszr.si

 
Darko But


TELEFON
TELEFAKS
E-POŠTA
Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS (01) 479 64 01
(01) 286 20 32
iczr@urszr.siIZPOSTAVE VODJE TELEFON
TELEFAKS
E-POŠTA
Izpostava URSZR Brežice Zdenka Močnik (07) 490 62 00
(07) 499 00 28
zdenka.mocnik@urszr.si
Izpostava URSZR Celje Janez Melanšek (03) 420 92 00
(03) 548 34 51
janez.melansek@urszr.si
Izpostava URSZR Koper Rok Kamenšek (05) 668 42 01
(05) 668 43 22
rok.kamensek@urszr.si
Izpostava URSZR Kranj Robert Skrinjar (04) 281 73 30
(04) 238 18 59
robert.skrinjar@urszr.si
Izpostava URSZR Ljubljana Elza Majcen (01) 471 32 88
(01) 471 33 39
elza.majcen@urszr.si
Izpostava URSZR Maribor Ivanka Grilanc (02) 250 69 10
(02) 250 69 01
ivanka.grilanc@urszr.si
Izpostava URSZR Murska Sobota mag. Martin Smodiš (02) 535 22 01
(02) 528 11 24
martin.smodis@urszr.si
Izpostava URSZR Nova Gorica mag. Samuel Kosmač (05) 330 72 01
(05) 330 72 24
samo.kosmac@urszr.si
Izpostava URSZR Novo mesto Janja Brulc (07) 371 92 01
(07) 332 23 14
janja.brulc@urszr.si
Izpostava URSZR Postojna Albert Trobec (05) 728 02 23
(05) 726 48 44
albert.trobec@urszr.si
Izpostava URSZR Ptuj Dragomir Murko (02) 771 34 61
(02) 779 62 51
dragomir.murko@urszr.si
Izpostava URSZR Slovenj Gradec Alan Matijevič (02) 882 62 30
(02) 884 11 91
alan.matijevic@urszr.si
Izpostava URSZR Trbovlje Boštjan Breznikar (03) 562 92 38
(03) 563 22 20
bostjan.breznikar@urszr.si