Facebook
Twitter
YouTube

Uprava RS za zaščito in reševanje

   
Državna vaja Velenje 2013, foto: Bruno Toič


Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) opravlja upravne in strokovne naloge organiziranja, priprav in izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in je organ v sestavi Ministrstva za obrambo. Ministrstvo za obrambo ima tudi nalogo izvajalca oziroma koordinatorja upravno strokovnih nalog v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, v katerega so vključena tudi druga pristojna ministrstva.

Naloge


   
Dnevi ZiR, Velenje 2013, foto: Bruno Toič