Facebook
Twitter
YouTube

Posvet VARSTVO PRED UTOPITVAMI, ICZR, 9. november 2015

Posvet Varstvo pred utopitvami bi moral biti izveden na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja v Murski Soboti, 1. 10. 2015. Ker je bila prireditev odpovedana, je bil posvet v enakem obsegu izveden 9. 11. 2015 v Izobraževalnem centru Republike Slovenije za zaščito in reševanje na Igu.

Predstavitve Format
Upravljanje kopalnih območij, naravnih in bazenskih kopališč z vidika zagotavljanja varnosti uporabnikov
Jože JENŠTERLE
Združenje športnih centrov Slovenije
Stanje in ukrepi na področju varstva pred utopitvami
dr. Boro ŠTRUMBELJ
Fakulteta za šport
Spremljanje kakovosti naravnih kopalnih voda
mag. Mateja POJE
Agencija RS za okolje
Higienske zahteve za kopalno vodo v bazenih in kakovost kopalne vode v konvencionalnih bazenih
Katarina BITENC, Ivanka GALE, Tina GRČA
Nacionalni inštitut za javno zdravje
Pravilnik o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih, s poudarkom na bioloških bazenih
Ivanka GALE
Nacionalni inštitut za javno zdravje
Postavitev prvega biološkega bazena v Sloveniji
Gregor LIKAR
Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi