Facebook
Twitter
YouTube

Posvet VARNO IN ZDRAVO KOPANJE, Dnevi zaščite in reševanja, Velenje, 3. - 5. oktober 2013

Predstavitve Format
Podatki o utopitvah, stanje in ukrepi na področju varstva pred utopitvami
dr. Boro ŠTRUMBELJ
Fakulteta za šport
Naravne kopalne vode v Sloveniji
mag. Mateja POJE
Agencija RS za okolje
Vpliv kopanja na zdravje kopalcev
Ivanka GALE, Aleš PETROVIČ, Katarina BITENC
Inštitut za varovanje zdravja RS