Facebook
Twitter
YouTube

Posvet VARNOST IN REŠEVANJE NA DIVJIH VODAH, Dnevi zaščite in reševanja, Velenje, 3. - 5. oktober 2013

Predstavitve Format
Varnost in reševanje na divjih vodah
Darja ŽLIČAR, Domen Torkar
Uprava RS za zaščito in reševanje
Zapis povzetkov razprave
Uprava RS za zaščito in reševanje