Facebook
Twitter
YouTube

Seminar NOVOSTI S PODROČJA VARSTVA PRED UTOPITVAMI
Ljubljana, 2. december 2005

Predstavitve Format
Spremembe in dopolnitve dveh kopalniških pravilnikov
Saša GALONJA
Sektor za graditev, Direktorat za prostor, Ministrstvo za okolje in prostor
Prva pomoč kot del usposabljanja reševalcev iz vode
Štefan MALLY
Rdeči križ Slovenije
Pravilnik o reševalcih iz vode
Programi usposabljanja za reševalce iz vode - Spremembe in novosti
Darja ŽLIČAR
URSZR, Ministrstvo za obrambo