Facebook
Twitter
YouTube

Posvet VARSTVO PRED UTOPITVAMI - Dnevi zaščite in reševanja
Maribor, 13. - 15. oktober 2005

Predstavitve Format
Pravilnik o reševalcih iz vode
Mojca ZUPAN
Ministrstvo za obrambo, URSZR
Programi usposabljanja za reševalce iz vode
Darja ŽLIČAR
Ministrstvo za obrambo, URSZR
Podvodna reševalna služba Slovenije
Anton TRAVNER
Podvodna reševalna služba Slovenije
SAR
Davorin FANTULIN
Ministrstvo za promet, Uprava RS za pomorstvo
Vzajemno priznavanje kvalifikacij v EU
Ksenija DREMELJ
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
(Ne)varnost na zaledenelih vodnih površinah
Martin BUDNA
Biotip d.o.o, Velenje
Monitoring kakovosti kopalnih voda na kopalnih območjih
Mateja POJE
Agencija RS za okolje, Sektor za kakovost voda
Upravljanje kopalnih voda v Sloveniji
Nataša VODOPIVEC
Ministrstvo za okolje in prostor
Prva pomoč kot del usposabljanja reševalcev iz vode
Štefan MALLY
Rdeči križ Slovenije
Predstavitev Inšpektorata RS VNDN
Vinko RING
Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS VNDN