Facebook
Twitter
YouTube

Posvet VARSTVO PRED UTOPITVAMI - Reševanje iz vode
Ig, 5. maj 2004

Predstavitve Format
Uvodni govor
Ministrstvo za obrambo, URSZR
Zagotavljanje aktivne varnosti, reševanje iz vode in izvedba prve pomoči v Sloveniji skozi čas
Venceslav KAPUS
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Zakon o varstvu pred utopitvami
Mojca ZUPAN
Ministrstvo za obrambo, URSZR
Pravilnik o reševalcih iz vode
Darja ŽLIČAR
Ministrstvo za obrambo, URSZR
Pravilnik o razvrstitvi kopališč in organizacijskih ukrepih za varstvo pred utopitvami
in Pravilnik o tehničnih ukrepih in zahtevah za varno obratovanje kopališč in za varstvo pred utopitvami na kopališčih
Saša GALONJA
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Sektor za gradbene predpise
Inšpekcijski pregledi na področju varstva pred utopitvami
Vinko RING
Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Pooblastila in ukrepi gradbenega inšpektorja pri izvajanju zakona in predpisov s področja varstva pred utopitvami
Tanja VARLJEN
Inšpektorat RS za okolje, prostor in energijo
Nadzor zdravstvenega inšpektorata RS na področju bazenskih in naravnih kopališč
Darko MEHIKIĆ
Zdravstveni inšpektorat RS
Tečaj prve pomoči za reševalce iz vode
Miran KOLAR, vodja izobraževalne skupine
Vanja BADOVINAC, strokovna sodelavka RKS
Izvajanje zakona o varstvu pred utopitvami - naloge Uprave RS za pomorstvo
Davorin FANTULIN
Uprava RS za pomorstvo
Iskanje in reševanje ponesrečencev na morju
Aleš KOCJANČIČ
Ministrstvo za obrambo, 430. mornariški divizion
Usposabljanje strokovnih delavcev na področju športa
Igor KOGOJ
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Utopitve v Sloveniji
Marjan ANZELJC, GPU - UUP
Irena PALIR, MNZ - SOVN
Problematika obratovanja komunalnih kopališč z vidika sprejetih predpisov
Alojz MAVRIČ
Gospodarska zbornica Slovenije
Vpliv sprememb Zakona o varstvu pred utopitvami in pravilnikov na poslovanje slovenskih naravnih zdravilišč
Rudi RUMBAK
Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, g.i.z
Vpliv sprememb Zakona o varstvu pred utopitvami in pravilnikov na poslovanje slovenskih naravnih zdravilišč
Rudi RUMBAK
Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, g.i.z
Kratek pregled šol reševanja v svetu, sistem tekmovanj reševalcev iz vode po svetu in pobuda za ustanovitev zveze reševalcev iz vode Slovenije
Boro ŠTRUMBELJ
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Problem normiranja testov 200 metrov z vmesnim plavanjem pod vodo z vidika različnih spolov in starosti
Jernej KAPUS
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Položaj in šolanje reševalcev iz vode v sedanji ureditvi
Renato FÄNRICH
AQUA TEAM Renato Fänrich s.p.
Reševalec iz vode in zunanji avtomatski defibrilator
Hugon MOŽINA
Slovensko združenje za urgentno medicino
Zagotavljanje aktivne varnosti, reševanje iz vode in izvedba prve pomoči pri dojenčkih in malčkih
Dorica ŠAJBER
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport