Facebook
Twitter
YouTube

Pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja

Pravna podlaga

Pogoji za pridobitev pooblastila za izvajanje požarnega varovanja so določeni v Pravilniku o požarnem varnovanju (Uradni list RS, št. 107/07 in 92/10).


Kdo lahko izvaja požarno varovanje

Požarno vrovanje lahko izvajajo pravne ali fizične osebe, ki imajo pooblastilo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje za izvajanje požarnega varovanja (v nadaljevanju izvajalci) in poklicne ali prostovoljne gasilske enote, ki lahko pridejo na območje požarno varovanega objekta najkasneje v desetih minutah in od varovanega objekta niso oddaljene več kot pet kilometrov.


Kaj je požarno varovanje in kaj obsega

Požarno varovanje je varovanje premoženja (varovanega objekta) pred požarom. Vključuje tehnično in fizično požarno varovanje.

Tehnično požarno varovanje obsega nadzor prenosa signalov od vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite v varovanem objektu do varnostno nadzornega centra (VNC), prenos povezav VNC za varnostniki ter obveščanje in ukrepanje ob požaru. Fizično požarno varovanje obsega preventivni pregled varovanega objekta med obhodom, preverjanje stanja varovanega objekta po prejetem signalu, obveščanje pristojne gasilske enote in gašenje začetnega požara.


Kakšne pogoje je treba izpolnjevati za pridobitev pooblastila za izvajanje požarnega varovanja

Izvajalec mora:


Veljavnost pooblastila

Pooblastilo se izda za nedoločen čas in velja do preklica. O vsaki spremembi je treba obvestiti izdajatelja pooblastila najkasneje v 30 dneh.


Kakšne pogoje morata izpolnjevati varnostnik in operater VNC

Varnostnik in operater VNC morata:


Vloga za pridobitev pooblastila za izvajanje požarnega varovanja

Vloga z dokazili o izpolnjevanju pogojev se lahko pošlje po pošti, faksu ali e-pošti.

Naslov: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.
Faks: 01 431 81 17
E-pošta:gp.dgzr@urszr.si.


Plačilo upravne takse

Za vsako vlogo in izdano odločbo se skladno z Zakonom o upravnih taksah plača upravna taksa v skupni vrednosti 22,60 evra.

Upravna taksa se plača s plačilnim nalogom, na katerem se navede:

IBAN: SI 56 0110 0100 0315 637
Sklic: SI 11 19127 7111002 00002019
Prejemnik: Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
Namen: plačilo upravne takse

Pri plačilu preko obrazca UPN se za kodo namena vnese GOVT, BIC banke prejemnika pa je BSLJSI2X.


Seznam pooblaščenih izvajalcev za izvajanje požarnega varovanja