Facebook
Twitter
YouTube

Pooblastilo za preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite

Pogoji za pridobitev pooblastila za preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, so določeni v Pravilniku o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 53/19).

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec, so predpisani v 6. členu Pravilnika o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite:

Pooblastilo se izda za nedoločen čas in za preizkušanje vseh skupin sistemov aktivne požarne zaščite, ki so opredeljeni v 2. členu Pravilnika o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.

Izvajalec, ki želi pridobiti pooblastilo za preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, mora na Upravo RS za zaščito in reševanje vložiti vlogo o izpolnjevanju pogojev, določenih s Pravilnikom o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.

Vloga s predpisanimi dokazili za pridobitev pooblastila za preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite se vloži pri Upravi RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana.

Za vlogo in izdano odločbo se skladno z Zakonom o upravnih taksah plača upravna taksa v skupni vrednosti 22,60 EUR. Vlogi je treba priložiti dokazilo o plačilu upravne takse.

Podatki za plačilo upravne takse so:
TRR: 01100-1000315637
Sklic: 11 19127-7111002-00002019
Prejemnik: Proračun RS - državne upravne takse.

Pojasnila, ki jih je v zvezi s preizkušanjem vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, pooblaščenim izvajalcem poslala Uprava RS za zaščito in reševanje:


Seznam pooblaščenih izvajalcev za preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite