Facebook
Twitter
YouTube

Pooblastilo za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov

Pravna podlaga

Pogoji za pridobitev pooblastila za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (v nadaljevanju gasinikov) so določeni v Pravilniku o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Uradni list RS, št. 108/04, 116/07, 102/09 in 55/15).


Kdo lahko vzdržuje gasilnike

Gasilnike lahko vzdržuje pravna ali fizična oseba, ki ima pooblastilo za vzdrževanje gasilnikov (v nadaljevanju vzdrževalec). Pooblastilo izda Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.


Kaj obsega vzdrževanje gasilnikov

Vzdrževanje gasilnikov obsega:


Kakšne pogoje je treba izpolnjevati za pridobitev pooblastila

Vzdrževalec mora:


Veljavnost pooblastila

Pooblastilo se izda za nedoločen čas in velja do preklica. O vsaki spremembi je treba obvestiti izdajatelja pooblastila najkasneje v 30 dneh.


Kakšne pogoje mora izpolnjevati serviser

Serviser mora imeti:


Vloga za pridobitev pooblastila za vzdrževanje gasilnikov

Vloga z dokazili o izpolnjevanju pogojev se lahko pošlje po pošti, faksu ali e-pošti.

Naslov: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.
Faks: 01 431 81 17
E-pošta:gp.dgzr@urszr.si.


Plačilo upravne takse

Za vsako vlogo in izdano odločbo se skladno z Zakonom o upravnih taksah plača upravna taksa v skupni vrednosti 22,60 evra.

Upravna taksa se plača s plačilnim nalogom, na katerem se navede:

IBAN: SI 56 0110 0100 0315 637
Sklic: SI 11 19127 7111002 00002019
Prejemnik: Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
Namen: plačilo upravne takse

Pri plačilu preko obrazca UPN se za kodo namena vnese GOVT, BIC banke prejemnika pa je BSLJSI2X.


Seznam pooblaščenih izvajalcev za vzdrževanje gasilnih aparatov