Facebook
Twitter
YouTube

Evakuacija iz objekta v primeru požara

Kaj je evakuacija

Evakuacija je umik iz objekta na varno. Umikamo se po najhitrejši varni poti na zbirno mesto. Poteka po evakuacijski poti, ki je narisana v načrtu evakuacije. Evakuacijska pot je označena z znaki, ki kažejo smer evakuacije do zbirnega mesta izven objekta, ki je prav tako označeno.

Načrt evakuacije

To je grafični prikaz objekta ali delov objekta, ki prikazuje položaj posameznega prostora in urejeno gibanje na varno. V njem je vrisana evakuacijska pot, zbirno mesto, položaj nameščenih naprav, opreme in sredstev za gašenje ter ročnih javljalnikov požara.

Splošni napotki med evakuacijo

Kako ukrepati, če je evakuacijska pot blokirana

Evakuacija iz visoke stavbe


Evakuacija funkcionalno oviranih oseb

Pomislite tudi na evakuacijo gluhih in naglušnih, slepih in slabovidnih, gluhoslepih ter gibalno oviranih oseb in jim ob evakuaciji nudite dogovorjeno pomoč. Več.


Vir: Besedilo je nastalo leta 2007 in 2015 v projektu Oktober - mesec požarne varnosti.

Besedilo je pripravljeno na podlagi napotkov in priporočil objavljenih na: