Facebook
Twitter
YouTube

KO ZAGORI, NAJ SE TI VEN MUDI

Tema projekta Oktober - mesec požarne varnosti v letu 2015 je evakuacija, s poudarkom na njenem praktičnem izvajanju. Projekt izvaja Uprava RS za zaščito in reševanje v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije in Slovenskim združenjem za požarno varstvo.

Uprava RS za zaščito in reševanje je na temo evakuacije pripravila tudi posvet Evakuacija (1. 10. 2015 in ponovitev 13. 10. 2015) na Igu.

Pripravljena so gradiva o evakuaciji (zgibanka Evakuacija iz stanovanja, zgibanka Če zagori, naj se ti ven mudi, plakat Če zagori, naj se ti ven mudi, urnik, kazalo za knjige in telop).

Za najmlajše je bila izdelana didaktična igrica o evakuaciji (kot samostojna igra in kot igrica, objavljena v oktobrski reviji Zmajček), v oktobrski številki revije Ciciban pa je evakuacija tema Cici vesele šole. Napotki o evakuaciji so objavljeni na gradivu, ki ga prejmejo učenci osnovnih šol (v 6. razredu na gradivu angleški glagoli), maturanti srednjih šol (na gradivu Matematika na maturi v publikaciji Fax vpisnik), besedilo o evakuaciji pa v publikaciji Priročnik za bruce, ki je namenjena študentom prvih letnikov. Za spletno stran Filternet, ki je namenjena učencem, dijakom in študentom, je bila izdelana oglasna pasica, objavljena oktobra in novembra (banner).

O evakuaciji so izdelani tudi kratki didaktični filmi:

Lahko pa si ogledate tudi filme, povezane v celoto.


Pravilnik o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11) določa, da morajo lastniki ali uporabniki objektov, za katere je treba izdelati načrt evakuacije, najmanj enkrat letno izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru.

Namen projekta je, spodbuditi lastnike ali uporabnike objektov, da vaje evakuacije organizirajo in izvedejo ter da se jih udeleži čim večje število oseb