Facebook
Twitter
YouTube

Posvet o novem pravilniku o nadzoru vgrajenih sistemov APZ, 18. oktober 2019

V okviru Bogatajevih dnevov zaščite in reševanja je bil izveden posvet o novem Pravilniku o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 53/19), ki je začel veljati dne 14. 9. 2019. Posvet je bil v petek, 18. 10. 2019, v dvorani Pivka Jamskega dvorca, Jamska cesta 30a, Postojna.

Program posveta

Ura Predstavitev
9.35 do 9.55 Prihod in registracija prijavljenih udeležencev
10.00 Uvodni pozdrav
mag. Mojca Zupan, Uprava RS za zaščito in reševanje, vodja Sektorja za preventivo in načrtovanje
10.05 Predstavitev razlogov za izdajo novega pravilnika in njegovih določb
Aleksander Špec, Uprava RS za zaščito in reševanje
11.30 Aplikacija SAPZ za vnašanje in pregledovanje podatkov o preizkusih vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
Romana Slabe, Uprava RS za zaščito in reševanje
12.00 Odmor
12.30 Preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite z vidika uresničevanja namena Gradbenega zakona
Saša Galonja, Ministrstvo za okolje in prostor, vodja Sektorja za graditev
13.00 do 14.00 Odgovori na vprašanja in razprava