Facebook
Twitter
YouTube

Posvet Požarna varnost v domovih za starejše, 24. september 2019

Predstavitve Format
Izpolnjevanje bistvenih zahtev pri izvajanju vzdrževalnih del
Saša Galonja, Sektor za graditev, Ministrstvo za okolje in prostor
Preventivni organizacijski ukrepi varstva pred požarom
mag. Mojca Zupan, Uprava RS za zaščito in reševanje
Sistemi aktivne požarne zaščite v domovih za starejše v luči vzdrževalnih del
Aleksander Špec, Uprava RS za zaščito in reševanje
Preventivni organizacijski ukrepi varstva pred požarom in predstavitev požara v avgustu 2018 v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica
Jasmina Tomažič, Dom starejših občanov Ilirska Bistrica
Ukrepanje gasilcev ob požaru v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica
Klemen Škrab, Gasilska zveza Ilirska Bistrica
Preventivni organizacijski ukrepi varstva pred požarom in predstavitev požara v decembru 2017 v Domu starejših občanov Črnomelj
Valerija Lekić Poljšak, Dom starejših občanov Črnomelj
Ukrepanje gasilcev ob požaru v Domu starejših občanov Črnomelj
Jože Vrščaj, Gasilska zveza Črnomelj
Inšpekcijski nadzor
mag. Romana Lah, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami