Facebook
Twitter
YouTube

OKTOBER - MESEC POŽARNE VARNOSTI

Tema projekta oktober - mesec požarne varnosti v letu 2017 so površine za gasilce. Projekt izvaja Uprava RS za zaščito in reševanje v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije in Slovenskim združenjem za požarno varstvo.

Velikokrat se zgodi, da ob požaru, nesreči ali ko nekdo potrebuje medicinsko pomoč, interventna vozila ne morejo pripeljati do vhoda v stavbo ali njegovo bližino. Na intervencijskih poteh in površinah, ki so namenjene gasilcem, so parkirana ali ustavljena vozila, na njih so postavljene ovire (zapornice, zaporni količki, zabojniki za smeti, cvetlična korita in podobno), dovozne poti so preozke, imajo neprimerne zavoje, delovne površine so neustrezne in podobno. Hitro posredovanje reševalcev, ki je v takih primerih še kako pomembno, je tako lahko onemogočeno.

Zavedati se je treba, da je preventivno delovanje zelo pomembno. Z ustreznim in pravočasnim ravnanjem se lahko prepreči marsikatero nesrečo ali vsaj zmanjša njene posledice.

V projektu želimo ozavestiti prebivalce, da ravnajo premišljeno in odgovorno. Poskrbeti je treba, da bodo intervencijske poti in površine za gasilce vedno proste in prehodne. Upoštevati je treba talne oznake in prometne znake, s katerimi so te površine označene. Vozila morajo biti parkirana le na označenih parkirnih mestih, površine pa morajo biti očiščene (odstranjene večje veje, postriženo grmovje, očiščen sneg in podobno). Zabojniki za smeti morajo biti postavljeni tako, da ne ovirajo dovozov in dostopov. Na površinah ne smejo biti postavljene ovire, ki jih ni možno odstraniti (betonska cvetlična korita in podobno). Če so nameščeni zapornice in zaporni količki, naj bodo takšni, da jih lahko ob intervenciji odprejo tudi vozniki interventnih vozil.

Kot aktivnost za ozaveščanje prebivalstva o pomenu prostih intervencijskih poti in površin za gasilce so bili izdelani letak, plakat in telop.


Pregled tem v projektih Oktober - mesec požarne varnosti

Leto Tema/slogan Poudarek na vsebinah
2017 Ko se nesreča zgodi, naj bodo proste poti! intervencijske poti in površine za gasilce
2016 Delujmo preventivno varstvo pred požarom ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
2015 Ko zagori, naj se ti ven mudi evakuacija ob požaru
2014 Ko zagori, pomoč potrebujemo vsi požarna varnost za gluhe in naglušne, slepe in slabovidne, gluhoslepe, gibalno ovirane osebe
2013 Začetni požar lahko pogasite sami izbira, namestitev in uporaba gasilnika v gospodinjstvu in vozilu
2012 Po potresu lahko tudi zagori požarna varnost in potres
2011 Ste storili vse za varen dom? spletna hiša s povzetkom napotkov o požarni varnosti
2010 Ogenj ni igrača požarna varnost in otroci
2009 Varni pred požarom v tretjem življenjskem obdobju požarna varnost in starostniki
2008 Varujmo naravo pred požari
Vžigalice niso igrače
požar v naravnem okolju
2007 Ko zagori, naj se ti ven mudi evakuacija ob požaru
2006 Gasilnik v gospodinjstvo
Gasilnik v vozilo
izbira, namestitev in uporaba gasilnika v gospodinjstvu in vozilu
2005 Na pomoč! Požar! požar v bivalnem okolju, požar v naravnem okolju


Izdelane tiskane publikacije ter avdio in video vsebine posameznih tem so objavljene na spletni strani Publikacije, gradiva s posvetov pa na strani Posveti in seminarji.