Facebook
Twitter
YouTube

OKTOBER - MESEC POŽARNE VARNOSTI

V letu 2018, ko v Sloveniji praznujemo 20. obletnico uvedbe številke za klic v sili, torej številke 112, smo tej pomembni številki namenili tudi projekt Oktober – mesec požarne varnosti. V projektu sodelujemo Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Gasilska zveza Slovenije in Slovensko združenje za požarno varstvo. Namen letošnje teme je prebivalcem približati številko za klic v sili 112.

Številka 112 je številka za klic v sili, na katero lahko pokličete, če potrebujete pomoč gasilcev, nujno medicinsko pomoč, druge reševalne službe ali policijo. Klic na številko 112 je brezplačen tako v Sloveniji kot tudi v drugih državah Evropske unije, nanjo pa lahko pokličete s stacionarnega ali mobilnega telefona, pošljete kratko sporočilo (SMS) ali posredujete besedilni klic prek sistema WAP 112. Številka je dosegljiva 24 ur dnevno, vse dni v letu. Klice na številko 112 sprejemajo v trinajstih regijskih centrih za obveščanje: v Brežicah, Celju, Kopru, Kranju, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu, Postojni, na Ptuju, v Slovenj Gradcu in Trbovljah. Klic se, glede na kraj kličočega, samodejno usmeri v pristojni regijski center za obveščanje. V Sloveniji je od 1. februarja 2015 omogočen eKlic (eCall), ki ga lahko ročno sprožijo potniki v vozilu ali se sproži samodejno takoj, ko senzorji, vgrajeni v vozilu, zaznajo nesrečo.

Da bi številko res vsi poznali in vedeli, kako in kdaj nanjo poklicati, smo izdali telop, plakat in zgibanko, v kateri so predstavljene informacije o klicu na številko 112.


Pregled tem v projektih Oktober - mesec požarne varnosti

Leto Tema/slogan Poudarek na vsebinah
2018 112 - številka za klic v sili klic na številko 112
2017 Ko se nesreča zgodi, naj bodo proste poti! intervencijske poti in površine za gasilce
2016 Delujmo preventivno varstvo pred požarom ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
2015 Ko zagori, naj se ti ven mudi evakuacija ob požaru
2014 Ko zagori, pomoč potrebujemo vsi požarna varnost za gluhe in naglušne, slepe in slabovidne, gluhoslepe, gibalno ovirane osebe
2013 Začetni požar lahko pogasite sami izbira, namestitev in uporaba gasilnika v gospodinjstvu in vozilu
2012 Po potresu lahko tudi zagori požarna varnost in potres
2011 Ste storili vse za varen dom? spletna hiša s povzetkom napotkov o požarni varnosti
2010 Ogenj ni igrača požarna varnost in otroci
2009 Varni pred požarom v tretjem življenjskem obdobju požarna varnost in starostniki
2008 Varujmo naravo pred požari
Vžigalice niso igrače
požar v naravnem okolju
2007 Ko zagori, naj se ti ven mudi evakuacija ob požaru
2006 Gasilnik v gospodinjstvo
Gasilnik v vozilo
izbira, namestitev in uporaba gasilnika v gospodinjstvu in vozilu
2005 Na pomoč! Požar! požar v bivalnem okolju, požar v naravnem okolju


Izdelane tiskane publikacije ter avdio in video vsebine posameznih tem so objavljene na spletni strani Publikacije, gradiva s posvetov pa na strani Posveti in seminarji.