Facebook
Twitter
YouTube

Posvet Požarna varnost v bolnišnicah, 25. april 2019

Predstavitve Format
Predstavitev investicijskih vlaganj v požarnovarnostne sanacije bolnišnic
mag. Simona Hribar Motore, Sektor za investicije in javna naročila, Ministrstvo za zdravje
Predstavitev posodobitve Tehničnih smernic za zdravstvene objekte
Andraž Dejak, Sektor za investicije in javna naročila, Ministrstvo za zdravje
Izpolnjevanje bistvenih zahtev v luči vzdrževalnih del
Saša Galonja, Sektor za graditev, Ministrstvo za okolje in prostor
Preventivni organizacijski ukrepi varstva pred požarom
mag. Mojca Zupan, Uprava RS za zaščito in reševanje
Sistemi aktivne požarne zaščite v luči vzdrževalnih del v bolnišnicah
Aleksander Špec, Uprava RS za zaščito in reševanje
Inšpekcijski nadzor
mag. Romana Lah, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Preventivni organizacijski ukrepi varstva pred požarom v Psihiatrični bolnišnici Begunje
Branko Brinšek, dr.med., spec.psih., Psihiatrična bolnišnica Begunje
Ukrepanje gasilcev v primeru intervencije v Psihiatrični bolnišnici Begunje
Janez Koselj, poveljnik Gasilske zveze Radovljica
Preventivni organizacijski ukrepi varstva pred požarom v UKC Ljubljana
Jože Habajec, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Predstavitev posredovanja v bolnišnici
Iztok Zajc, Gasilska brigada Ljubljana