Facebook
Twitter
YouTube

Posvet Ocene tveganja za nesreče, iczr, 11. november 2015

Predstavitve Format
Izdelava ocen tveganj
mag. Mojca ZUPAN, MORS, Uprava RS za zaščito in reševanje
Ocena tveganja zaradi nesreče z nevarnimi snovmi
Jasmina KARBA, Ministrstvo za okolje in prostor
Ocena tveganja za letalsko nesrečo
mag. Damjan HORVAT, Ministrstvo za infrastrukturo
Ocena tveganja za žled
Slavko ŠIPEC, MORS, Uprava RS za zaščito in reševanje
Ocena tveganja za jedrske in radiološke nesreče
dr. Andrej STRITAR, MOP, Uprava RS za jedrsko varnost
Ocena tveganja za pojav pandemije gripe v Republiki Sloveniji
Maja JURJEVEC, Ministrstvo za zdravje
Ocena tveganja za posebno nevarne bolezni živali
mag. Breda HROVATIN, MKGP, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Ocena tveganja za potres
dr. Miroslav PREGL, Ministrstvo za okolje in prostor
Ocena tveganja za poplave
Bojan JAKOPIČ, Ministrstvo za okolje in prostor
Ocena tveganja za sušo
Gregor GREGORIČ, Ministrstvo za okolje in prostor
Ocena tveganja za železniško nesrečo
Tomaž RAMŠAK, Prometni inštitut Ljubljana, d.o.o.
Državna ocena tveganj za nesreče
Slavko ŠIPEC, MORS, Uprava RS za zaščito in reševanje