Facebook
Twitter
YouTube

Posvet EVAKUACIJA, Ig, 1. oktober 2015, ponovitev 13. oktober 2015

Predstavitve Format
Oktober – mesec požarne varnosti
mag. Mojca Zupan, Uprava RS za zaščito in reševanje
Evakuacijske poti – zahteve za graditev
Aleksander Špec, Uprava RS za zaščito in reševanje
Evakuacija – izhodišča, načrtovanje, usposabljanje
mag. Mojca Zupan, Uprava RS za zaščito in reševanje
Evakuacija – inšpekcijski nadzor
mag. Romana Lah, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Evakuacija iz bolnišnice – primer iz prakse
Franci Petek, Gasilska zveza Slovenije
Evakuacija iz trgovskega centra – primer iz prakse
Oskar Neuvirt, Gasilska zveza Slovenije
Sodelovanje gasilcev pri spodbujanju praktičnih vaj evakuacije
Sandi Jugovac, Gasilska zveza Slovenije
Evakuacija iz šole – primer iz prakse
Zdenko Zupan, Varnost Maribor d. d., PE Ljubljana
Evakuacija iz trgovskega centra – primer iz prakse
Bojan Hojnik, Mercator IP d. o. o.
Tehnični pripomočki za izvajanje evakuacije
Valerija Skok, Mateja Gris, Slovensko združenje za požarno varstvo