Facebook
Twitter
YouTube

Posvet KO ZAGORI, POMOČ POTREBUJEMO VSI, Ig, 16. oktober 2014 , ponovitvi 6. november 2014 in 27. november 2014

Predstavitve Format
Aktivnosti v akciji Oktober - mesec požarne varnosti
mag. Mojca Zupan, Uprava RS za zaščito in reševanje
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb
Pavli Koc, Ministrstvo za okolje in prostor
Organizacijski ukrepi varstva pred požarom
mag. Mojca Zupan, Uprava RS za zaščito in reševanje
Vaja evakuacije zaradi požara v CIRIUS Kamnik
Marija Petkovšek, Mojmir Mavrič, CIRIUS Kamnik
Način zaznavanja slepih in slabovidnih, težave pri zaznavanju začetnega požara in pri evakuaciji
Katjuša Koprivnikar, Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana
Zaznavanje in obveščanje o požaru za gluhe, naglušne in gluhoslepe osebe
Anton Petrič, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije
Inženirski pristop k evakuaciji gluhih in naglušnih, slepih in slabovidnih, gluhoslepih ter gibalno oviranih oseb - kako to vpliva na čas in organizacijo evakuacije
Gregor Kušar, Komplast d. o. o.
Tehnični pripomočki za obveščanje in izvajanje evakuacije gluhih in naglušnih, slepih in slabovidnih, gluhoslepih ter gibalno oviranih oseb
Gašper Golob, Detektor Sistemi d. o. o.
Dvigala kot možnost za izvajanje evakuacije gluhih in naglušnih, slepih in slabovidnih, gluhoslepih ter gibalno oviranih oseb
mag. Ivan Božič, Zavod za varstvo pri delu d. o. o.
Gasilske intervencije na objekte, v katerih se nahajajo gluhe in naglušne, slepe in slabovidne, gluhoslepe ter gibalno ovirane osebe
Jože Oblak, Gasilska zveza Slovenije
Horizontalna in vertikalna evakuacija v teoriji in praksi, prikaz
Valerija Skok, Mateja Gris, Slovensko združenje za požarno varstvo