Facebook
Twitter
YouTube

Posvet O PREGLEDOVANJU IN PREIZKUŠANJU VGRAJENIH SISTEMOV AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE, Velenje, 3. oktober 2013

Predstavitve Format
Predstavitev - prvi del
Aleksander Špec, Uprava RS za zaščito in reševanje
Predstavitev - drugi del
Aleksander Špec, Uprava RS za zaščito in reševanje
Poslanstvo akreditacije
Franjo Kranjčevič, Slovenska akreditacija