Facebook
Twitter
YouTube

Posvet GASILNIKI, Velenje, 4. oktober 2013

Predstavitve Format
Začetni požari v kmetijstvu in gozdarstvu
Marjan DOLENŠEK, Jakob IVANUŠA, KGZS – Zavod NM, KGZS – Zavod PT
Gasilniki - IRSVNDN
mag. Romana LAH, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Gašenje z gasilnikom
Matjaž KLARIČ, Gasilska zveza Slovenije
Izbira ustreznega gasilnega sredstva
Marjan SELAK, Gallus SM d.o.o.
Gasilniki - predpisi
mag. Mojca ZUPAN, Uprava RS za zaščito in reševanje
Pristojnost Tržnega inšpektorata RS za nadzor gasilnih naprav
Marjetka VAKSELJ, Tržni inšpektorat RS