Facebook
Twitter
YouTube

Posvet o načrtovanju zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah,
ICZR, 17. april 2013

Predstavitve Format
Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja
Mag. Mojca ZUPAN, Uprava RS za zaščito in reševanje
Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja
Ingrid Pavletič Bordon, Uprava RS za zaščito in reševanje
Državna ocena ogroženosti ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali
Slavko Šipec, Uprava RS za zaščito in reševanje
Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali
Romana Zel, Uprava RS za zaščito in reševanje
Inšpekcijski nadzor
mag. Romana Lah, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Radioaktivnost in zaščitni ukrepi
Barbara Vokal Nemec, Uprava RS za jedrsko varnost
Zaužitje in učinek tablet kalijevega jodida
Dragana Dujič, Ministrstvo za zdravje
Načrt razdelitve tablet kalijevega jodida
Franja Turk Stojanovič, Uprava RS za zaščito in reševanje